By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Microsoft ponúka bezplatný prechod (upgrade) pre používateľov starších verzií operačného systému Windows (7/8/10). Je však nutné splniť niekoľko podmienok. Ak Váš PC, alebo notebook nie je pripravený na prechod na Windows 11, nemusí to nevyhnutne znamenať, že je príliš zastaralý, môže byť len nesprávne nastavený.

 

V skratke možno povedať, že pre bezproblémový prechod je nutné, aby Vaše zariadenie bolo postavené na platforme Intel 8 generácie, prípadne AMD Ryzen 2000 a novšie.

Kompatibilitu vášho počítača si môžete skontrolovať aj pomocou oficiálneho nástroja od Microsoftu – aplikáciu Kontrola stavu počítača si môžete stiahnuť z oficiálneho webu

 

1. Podpora UEFI na strane zariadenia

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) je rozšírené jednotné firmvérové rozhranie, ktoré tvorí akýsi most medzi operačným systémom a firmvérom komponentov. Nahrádza BIOS, podporuje nové pokročilé funkcie (GPT disky nad 2TB a iné). Ak je Váš PC/NTB vyrobený od roku 2018, je veľmi pravdepodobné, že UEFI máte, nemusí byť však korektne nastavené a preto nie je prechod na Windows 11 možný. Tento problém je odstrániteľný správnym nastavením s ktorým Vám vieme pomôcť.

2. Aktívny Secure Boot na strane zariadenia

Secure boot je mechanizmus, ktorý je kompatibilný len s UEFI a jeho zmyslom je overiť, či softvér, ktorý je zavádzaný pri štarte PC (operačný systém) je dôveryhodný a neobsahuje škodlivý kód.

Ak Vaše zariadenie podporuje Secure Boot, nemusí byť správne nakonfigurovaný a teda prechod na Windows 11 nebude možný. Tento problém je odstrániteľný správnym nastavením s ktorým Vám vieme pomôcť.

3. Aktívny TPM 2.0 čip

TPM (Trusted Platform Module) je štandard, ktorý slúži na zabezpečenie a lokálne uloženie šifrovacích kľúčov (napríklad aj licenčné kľúče k operačnému systému). Jedná sa o čip, ktorý musí fyzicky zariadenie obsahovať. Jeho funkcionalita je však plne konfigurovateľná cez UEFI používateľom a teda je možné ho vypnúť resp. nastaviť nekoretne. V takomto prípade zariadenie nebude možné používať s Microsoft Windows 11. Tento problém je odstrániteľný správnym nastavením s ktorým Vám vieme pomôcť.

4.Ostatné hardvérové požiadavky

Ak ste splnili predchádzajúce požiadavky, zrejme ostatné budú splnené taktiež. Windows 11 vyžaduje procesor s taktom aspoň 1GHz, 4GB RAM a 64GB úložisko. Problémom môže byť aj staršia grafická karta, ktorá nepodporuje ovládač VDDM 2.0, prípadne ak displej má menšie rozlíšenie ako 720p / 8bit.

 

V drvivej väčšine stolných PC a notebookov vieme vylepšením stávajúcej konfigurácie zabezpečiť bezproblémový prechod na Windows 11.

Celú reinštaláciu OS môžete nechať na nás, stači sa objednať na servis.

Správna konfigurácia zariadenia pred prevedením inštalácie operačného systému Vám okrem rýchlostného benefitu (štart OS) zaručí aj bezproblémovú aktiváciu produktu a kompatibilitu s TPM 2.0, ktorá je nutnosťou pri inštalácií  / upgrade na Windows 11.

TPM-SPI slúží pre ukladanie Vašich kľúčov, hesiel, certifikátov a podobne, a tým napomáha k zvýšeniu zabezpečenia siete, ochrane digitálnej identity a zajisteniu integrity platformy.

Samotná reinštalácia u nás prebieha vždy druhým najnovším vydaním operačného systému a
následnou aktualizáciou aby sme pomocou následného updateu zapezpečili vytvorenie bodu obnovy OS (a overili funkčnosť služby update) – ten môže výrazne pomôcť v budúcnosti pri problémoch s PC.

U nás máte garanciu odborného nastavenia zariadenia a bezproblémovej aktivácie Vašej licencie aj pre u nás nezakúpené zariadenia.

Inštalácia operačného systému zahŕňa okrem správneho nastavenia BIOS/UEFI aj aktiváciu produktovým kľúčom, vykonanie aktualizácií, inštaláciu potrebných ovládačov a softvérov tretích strán, programových prerekvizít a dôkladný endtest, aby ste si boli istý, že Váš operačný systém funguje spoľahlivo a stabilne.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Chybné zobrazovanie resp. poškodený displej je jedna z najčastejších porúch mobilných elektronických zariadení všeobecne. Okrem prípadov, kde je na problém na prvý pohľad zrejmý (poškodená vonkajšia vrstva LCD, na dotyk ostrá) sa ľahko môže zdať, že displej funguje v poriadku, ale problém je niekde inde.

Displej môže byť poškodený nielen mechanicky, ale mohol zlyhať aj elektronicky (vadou z výroby, presiahnutím životnosti atď), prípadne môže byť vadný prepojovací LVDS vodič, ktorý prepája LCD a logic board zariadenia, či logic board samotný (najčastejšie grafická karta – GPU). U nás máte diagnostiku expresne a zdarma. Drvivú väčšinu náhradných dielov LCD máme skladom, opravu máte realizovanú do 24 hodín od potvrdenia cenovej ponuky.

Displej môže byť poškodený nielen mechanicky, ale mohol zlyhať aj elektronicky (vadou z výroby, presiahnutím životnosti atď), prípadne môže byť vadný prepojovací LVDS kábel, ktorý prepája LCD a logic board zariadenia, či logic board samotný (najčastejšie integrovaná grafická karta – GPU)
 
Pri poruchách grafickej karty (GPU) sa často stretávame s tzv. black screen problémom – zariadenie po zapnutí reaguje (počuť hluk z chladenia, LED diódy signalizujúce zapnutý PC / činnosť disku svietia / blikajú) avšak na zariadení nič nevidieť, prípadne obraz obsahuje chyby vykresľovania (artefakty), pásy, zafarbené do istej farby a iné.
 
Poškodený LCD sa môže prejavovať aj tak, že po zapnutí zobrazí tvar rôznych farieb so škvrnami – tie reprezentujú najčastejšie fyzicky poškodený bod displeja, prípadne stratou obrazu pri prenášaní resp. naklonení zariadenia.
 
 

V prípade otázok neváhajte použiť náš kontaktný formulár, prípadne iný kontakt. Diagnostikou u nás nič neriskujete, nakoľko je pri osobnej návšteve našich pobočiek po predchádzajúcej rezervácií zdarma.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

V prípade, že Vaše zariadenie bez zjavnej príčiny (poškodenie pádom, tekutinou atď) prestalo fungovať, môžete vyskúšať nasledujúci postup. Ten však v žiadnom prípade nenahrádza riadnu diagnostiku v servise, ktorú si môžete objednať tu.

Cieľom je vyhnúť sa predčasným záverom, prípadne zbytočnému duplicitnému nákupu príslušenstva – napájacieho adaptéra / batérie bez želaného efektu. Ak ste si však poškodením adaptéra istý, je potrebné vyberať adaptér na základe parametrov pôvodného, pričom samozrejme konektor musí byť totožný (aj jednotlivý výrobcovia majú viacero typov konektorov, je vhodné konektor premerať, hlavne jeho vonkajší a vnútorný priemer). Prvým dôležitým parametrom je napätie, ktoré adaptér dodáva, udáva sa vo voltoch (V) pričom by mal byť úplne totožný, avšak pri väčšine zariadení rozdiel do 1V neprekáža, napríklad 20V. Druhým je prúd, ktorý je udávaný v ampéroch (A) a reprezentuje maximálnu hodnotu prúdu, ktorý je schopný adaptér dodať, napríklad 4,69A. V žiadnom prípade by nemal byť na novom adaptéry nižší ako na pôvodnom, v takomto prípade by ste riskovali nevratné poškodenie zariadenia, keďže súčiastky z ktorých je Vaše zariadenie tvorené by neboli napájané dostatočne. Posledným parametrom (odvodeným) je výkon (W), ktorý je súčinom napätia a prúdu napríklad 65W. Ak je to možné, vždy uprednostnite originálny adaptér, ktorý dodáva výrobca zariadenia pred univerzálnym riešením.

Zariadenie odpojíme od adaptéru, vyberieme všetky prídavné zariadenia ako sú USB kľúče, pamäťové karty, dongle od myši atď a  následne držíme tlačidlo napájania po dobu 5-10 sekúnd. Pri niektorých výrobcoch je interval 15 sekúnd chápaný ako battery reset, teda nahrádza vybratie zariadenia (Acer). Tak isto je vhodné vedieť, či bola batérie pri poslednom funkčnom použití zariadenia dostatočne nabitá.

Ak je batéria používateľsky meniteľná, pomocou slide mechanizmov na spodnom veku zariadenie batériu odoberieme.

V prípade, že je batéria vstavaná, v žiadnom prípade sa nepokúšame o jej demontáž, nakoľko riskujeme poškodenie šasi, či elektroniky zariadenia. Namiesto toho nájdeme reset button a pomocou spinky sa pokúsime batériu resetovať – tento postup nahrádza vybratie a znovu vloženie vstavanej batérie. Pinhole sa nachádza na boku / spodnom veku zariadenia a býva označený ako RESET, prípadne ikonou ilustrovanou nižšie

 

Po odpojení / resete batérie je čas vyskúšať zariadenie naštartovať bez nej, pričom kontrolujeme stav zariadenia po pripojení adaptéra (nezabudnite na vizuálnu kontrolu tela adaptéra i prívodných káblov, či konektorov. V žiadnom prípade nepoužívajte adaptér, ktorý je fyzicky poškodený – zalomené vodiče, alebo konektor, ktorý pripájate do zariadenia). Vybrané modely obsahujú LED indikáciu, že adaptér správne pracuje na svojom tele, iné na konektore. Po zatlačení tlačidla napájania by však každé zariadenie indikovať, že je zapnuté – viď ikonu č.1. V tomto momente by mal byť počuť systémový ventilátor a na obrazovke máme vidieť logo výrobcu zariadenia, či operačného systému. Ak je tomu tak a zariadenie štartuje obvyklým spôsobom, zrejme je poškodená batéria a mali by ste uvažovať nad jej výmenou, prípadne podrobným testovaním – batériu Vám radi dodáme.

Ak však ani v tomto momente nevidíte žiadny obraz, alebo iné známky funkčnosti, je na mieste navštíviť servis, pretože je takmer isté, že sa jedná o zlyhanie hardvéru (konektor napájania, adaptér, operačná pamäť typu RAM, grafická karta, základná doska, CMOS batéria a mnohé iné, bez diagnostiky nie je možné určiť poruchu a teda ani vytvoriť cenovú ponuku na opravu) .

Ak Vám vyššie uvedený postup nepriniesol odpoveď na otázku, kde je problém, je vhodné vyplniť rezerváciu na servis. Aj v tomto prípade platí, že je rozumenejšie a lacnejšie navštíviť servis, ako stav zariadenia ešte zhoršiť neodbornou manipuláciou. Takmer tretina servisov je ukončená opravou zariadenia bez použitia náhradných dielov – oprava je teda v desiatkach eur a rozhodne rentabilná. Ak sa jedná o zložitú, resp. nerentabilnú opravu, stále je možnosť Vaše dáta zálohovať a obnoviť do nového, či refurbished zariadenia podľa aktuálnej ponuky – ak to stav pamäťových médií dovoľuje.

Ak si nieste istý modelom Vášho zariadenia, môžete si prečítať náš článok na túto

 

V prípade otázok neváhajte použiť náš kontaktný formulár, prípadne iný kontakt. Diagnostikou u nás nič neriskujete, nakoľko je pri osobnej návšteve našich pobočiek po predchádzajúcej rezervácií zdarma.

Za obrázky ďakujeme fóru DELL community a GettyImages.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Pevný disk (HDD) je pamäťové médium, ktoré uchováva všetky informácie (operačný systém, dáta aplikácií i používateľom vytvorené dáta) a preto je kľúčovým komponentom celého zariadenia. V prípade, že zariadenie nefunguje ako má, je veľká pravdepodobnosť, že problém bude práve v ňom. V prípade prenosných zariadení je riziko mnohonásobne vyššie, nakoľko pevné disky obsahujú mechanické časti, ktoré rotujú vysokými rýchlosťami a teda sú náchylné na otrasy (aj vo vypnutom stave). Keďže HDD uchovávajú hodnoty (najčastejšie mnohonásobne vyššie, ako je cena samotného dielu), bol vytvorený systém samodiagnostiky (S.M.A.R.T), ktorý dohliada nad správnou funkčnosťou tohoto komponentu. Práve porozumením (a využívaním / povolením) tejto funkcie môžeme predikovať budúce poruchy a včasnou výmenou dielu predísť strate dát.

Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology

S.M.A.R.T. je monitorovací / opravný systém, nachádzajúci sa v HDD, ktorého úlohou je monitorovať a zaznamenávať rôzne udalosti a predvídať tak poškodenie / zlyhanie HDD. Vybrané parametre sú popísanie nižšie, celý článok nájdete tu, ak Vás zaujíma popis každej funkcie, nájdete ich napríklad tu

Kritické S.M.A.R.T. atribúty

Read Error Rate: Chybovosť pri čítaní dát. Akékoľvek nedostatky v tejto oblasti odkazujú na poruchu čítacích hláv alebo povrchu platní. Prudké zvyšovanie chybovosti spravidla vedie k nenávratnej strate dát.

Reallocated Sectors Count: Počet sektorov, ktoré boli elektronikou disku označené ako nepoužiteľné a dáta boli presunuté do iného sektoru. Presun dát nemusí znamenať ich poškodenie, ale pri narastajúcom počte chybných sektorov sa znižuje rýchlosť zápisu a čítania. Doplnené: Neznamená to, že tieto sektory uvidíme pri skenovaní disku ako chybné, ako sme pôvodne uvádzali. Moderné disky majú oblasť sektorov, ktorú pri výskyte chybných sektorov používajú na ich nahradenie.

Spin Retry Count: Počet opakovaných pokusov o roztočenie platní. Zvyšujúca sa hodnota naznačuje problém s motorom, alebo ovládacou elektronikou.

Reallocation Event Count: Celkový počet úspešných i neúspešných pokusov o presun dát z poškodených sektorov.

Current Pending Sector Count: Počet sektorov, nachádzajúcich sa v stave zlyhávania. Ak sa operácia zápisu a následné skontrolovanie dát podarí, sektor sa zaradí medzi funkčné. V druhom prípade nasleduje pokus o presun dát.

Uncorrectable Sector Count : Počet nenávratne poškodených sektorov. Čím je číslo vyššie, tým je väčšie riziko zlyhania celého disku.

Informačné atribúty: (výber)

Spin-up Time: Doba, za ktorú sa platne disku roztočia na prevádzkovú rýchlosť. Jej zvyšovanie indikuje poruchu motora, prípadne riadiacej elektroniky. V kombinácii s vysokou teplotou sa pravdepodobne jedná o opotrebovanie ložísk.

Start/Stop Count: Počet cyklov zapnutia a vypnutia disku. Vysoké hodnoty v kombinácii s nízkym počtom prevádzkových hodín môžu byť spôsobené zlým nastavením šetriacich režimov (napríklad vypínanie disku po troch minútach nečinnosti, ak zapisujeme dáta pravidelne každé štyri minúty).

Power On Hours: Celková doba behu od vyrobenia. S vysokými hodnotami nemôžeme robiť nič, bez čítania a zapisovania dát na disk je práca takmer nemožná.

Temperature: Údajov je niekedy viac, snímače teploty nájdeme v tele disku, vo vonkajšom prostredí i vo vnútri.

Flying Height: Nové disky dokážu upravovať výšku hlavičiek v reálnom čase, vďaka čomu dokážu dosiahnuť vyššie rýchlosti čítania a zápisu. Údaj ukazuje aktuálnu výšku hlavičiek nad povrchom platní.

Ultra DMA CRC Error Count: Jedná sa o počet prenosových chýb UDMA, ktoré zaznamenala elektronika pri kontrolnej rutine. UltraDMA je spôsob prenosu dát, pri ktorom sa procesor nemusí starať o ovládanie disku. Jednoducho odošle, alebo požiada o dáta a disk vykoná všetko potrebné. V súčasných PC sa iný spôsob ani nepoužíva. Pri UDMA prenose sa vytvára kontrolný súčet (CRC), ktorý sa vytvorí na strane príjemcu i odosielateľa z prenášaných dát. Následne sa oba súčty porovnajú a pri odlišnosti sa prenos musí opakovať. Chyby pri prenose vznikajú vďaka zalomeným vodičom, zarušenému prostrediu, či chybám elektroniky.

V žiadnom prípade neodporúčame používať pevný disk, ktorý obsahuje chyby S.M.A.R.T diagnostiky, prípadne obsahuje vadné (bad/delay) sektory.

Parametre sú totožné aj pri SSD/NVMe diskoch, o rozdieloch medzi HDD a nimi sa dočítate v našom článku tu.

V prípade, že ste si nie celkom istý, že Vaše dáta sú v bezpečí, odporúčame rezerváciu servisu u nás

Diagnostiku je možné vykonať aj na diaľku

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Pamäťové médium je zo svojej podstaty najcennejšou časťou celého zariadenia, nakoľko uchováva všetky používateľom vytvorené dáta i dáta operačného systému.

Keďže práve úložisko je úzkym hrdlom výkonu každého systému, je na mieste riešiť jeho výmenu za rýchlejší variant – upgrade. Vyhnete sa tak predčasnému nákupu nového PC.

Výrobcovia často vybavujú svoje zariadenia pomalými, veľkokapacitnými úložiskami typu HDD (Hard disk drive), ktorých kapacitu používateľ nenaplní, avšak reakcie zariadenia sú pomalé, zariadenie nie je responzívne a práca s ním je nekomfortná. V takomto prípade je na mieste uvažovať nad upgrade formou výmeny stávajúceho úložiska za SSD (Solid state drive), ktoré ponúkajú niekoľkonásobne vyššie prenosové rýchlosti, kratšiu dobu odozvy, nižšiu spotrebu (citeľne dlhšiu výdrž na nabitie v prípade prenosných PC) a sú spätne kompatibilné so starším rozhraním SATA.

Výkon NVMe (Non-Volatile Memory Express) je ešte dramaticky vyšší vďaka priamemu napojeniu cez PCI-E linku na procesor (bez prítomnosti radiča), avšak jeho nasadenie nie je možné pri každom zariadení, kompatibilitu Vám radi overíme aj na diaľku.

Rýchlosť čítania / zapisov NVMe disku (vyššia hodnota znamená lepší výsledok)

Rýchlosť čítania / zapisov HDD (vyššia hodnota znamená lepší výsledok)

Rýchlosť čítania / zapisov SSD SATA (vyššia hodnota znamená lepší výsledok)

V ZelenýPC Vám zdarma a nezáväzne vypracujeme ponuku na upgrade Vášho úložiska tak, aby ste zo svojho zariadenia dostali maximum výkonu a mobility. Neprídete ani o svoje dáta, bližšie info o možnosti zálohovania nájdete v tomto článku

Ak ste rozhodnutý urobiť veľký krok ku spokojnosti so svojím stolným PC, či notebookom, zarezervujte si termín a o všetko ostatné sa postaráme.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Odstránenie oxidácie znamená kompletnú demontáž všetkých dielov Vášho zariadenia, čistenie pomocou špecializovaných roztokov a mechanické čistenie pomocou ultrazvuku.

V prípade, že do zariadenia omylom vnikne kvapalina je nutné ihneď kontaktovať servis. V žiadnom prípade nie je rozumné zariadenie vysúšať akoukoľvek metódou, alebo zapínať, nakoľko riskujete trvalé poškodenie zariadenia a stratu dát. Opatrné zachádzanie je tiež na mieste, nakoľko prídavnými otrasmi sa môže kvapalina dostať aj do miest, kde by sa inak nedostala a fatálne poškodiť zariadenie, prípadne jeho časti.

Okamžite po incidente je nutné zariadenie odpojiť od siete a ak je to možné, je na mieste zariadenie vypnúť a odpojiť vstavanú batériu. Doslova každý moment čakania dramaticky znižuje šance na úspešnú záchranu poškodeného zariadenia.

 

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Zálohu dát rozdeľujeme podľa stupňa zálohy na selektívnu a bitovú kópiu.

Selektívnu zálohu dát vykonávame na pokyn klienta vytvorením kópie absolútnych ciest k dátam (napríklad používateľský profil) a o úspešnosti je vyhotovený log z kopírovania súborov. Ostatné dáta, ktoré si klient neprial zachovať sú zmazané (viac o mazaní dát bezpečnou formou sa dozviete v tomto článku). Nevýhodou môže byť v tomto prípade fakt, že klient príde o všetky aplikácie a ich nastavenia (metadata), naopak výhodou je, že inštaláciou nového systému sa často vyriešia mnohé problémy, ktoré používateľ som svojim zariadením mal (chybové hlášky, nekorektne odinštalované programy, dočasné dáta aplikácií, ktoré zbytočne zaberajú miesto na disku atď)

Používateľský profil obsahuje dáta, ktoré máme uložené napríklad v dokumentoch, na ploche, obsah vzdialených lokalít dostupných offline (cloudy) a multimediálne priečinky ako Obrázky, Hudba a Videá.

Obsah je možné zálohovať lokálne na iné pamäťové médium, ako pôvodné, na našich serveroch s dostupnosťou formou linku, alebo inak po predchádzajúcej dohode.

Bitovou kópiou dát rozumieme presnú kópiu z pôvodného pamäťového média na nové (môže byť aj inej kapacity za predpokladu, že nové médium je väčšie ako obsadené dáta na pôvodnom. Hlavná výhoda spočíva v tom, že používateľ nájde všetko v pôvodnom stave vrátane nastavení a aplikácií. Na vyhotovenie bitovej kópie používame výhradne licencovaný softvér prestížneho európskeho dodávateľa a teda dokážeme vyhotoviť kópie diskových polí, NVMe diskov a mnohé iné.

Ak ste sa už rozhodli, či máte záujem o bitovú kópiu, alebo selektívnu zálohu dát, prípadne máte záujem o vytvorenie zálohovacieho procesu na mieru, neváhajte nás kontaktovať, prípadne si môžete zarezervovať konzultáciu, kde preberieme Vaše požiadavky a nastavíme zálohovacie procesy tak, aby ste mali o starosť menej.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Prvé spustenie resp. nastavenie stávajúceho programového vybavenia je služba, ktorá urobí z fabricky prázdneho / zabloatwareovaného PC zariadenie, ktoré bude plne personalizované a bude reflektovať všetky Vaše požiadavky a vráti mu jeho plný výkon vďaka optimalizácií nastavení.

Obsahuje inštaláciu všetkých potrebných ovládačov jednotlivých komponentov, bežných programov tretích strán (webový prehliadač, poštový klient, multimediálny prehrávač atď) a aktualizáciu stávajúceho programového vybavenia vrátane samotného operačného systému a prerekvizít OS (DirectX, VisualC++ atď).

Po inštalácií /aktualizácií vybavenia prichádza na rad personalizované nastavenie samotného OS (online konto), konfigurácia mailového klienta, kancelárskeho balíka, cloudu, inštalácia zásuvných modulov do prehliadača a prípadne aj inštalácia periférií (obslužný softvér k perifériám).

Celý proces prvého spustenia / nastavenia PC konzultujeme s klientom, pričom je našou prioritou, aby bol klient po celú dobu servisu prítomný (ak si to praje). Službu je možné vykonať aj na diaľku, viac sa dozviete v tomto článku.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Pre uľahčenie kontroly stavu Vašej servisnej požiadavky / objednávky sme pripravili prehľadný výstup z informačného systému online

  • bez potreby prihlasovania vidíte všetky diagnostiké výstupy, fotodokumentáciu aj videá z opravy
  • servisné zásahy máte zdokumentované v reálnom čase, takže máte zaručene najčerstvejšie informácie
  • v prípade vystavenia cenovej ponuky môžete zvoliť formu úhrady predfaktúry
  • Kompletný archív dokumentov k servisu (preberaci protokol, cenová ponuka, predfaktura, faktúra..) je dostupný stále – samozrejme rešpektujeme Vaše právo na vymazanie dát
  • všetko vybavíte zo smartfónu za pár sekúnd
  • link môžete zdieľať
  • Uploadované foto sú v plnom rozlíšení a systém je responzívny – prílohy teda zobrazíte komfortne aj na Vašom zariadení

Ak by Vám uvedené informácie nepostačovali, neváhajte sa na nás obrátiť. Stačí uviesť kontaktný mail, alebo iný identifikátor a o všetko ostatné sa postaráme.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Čo robiť s vyradenou technikou, ktorá obsahuje firemné dáta avšak už jej opätovné nasadenie neplánujete?

Pri plánovanej výmene hardvérových prostriedkov Vašej spoločnosti (stolných, či prenosných PC, diskových polí, externých zálohovacích diskoch a podobne) vystáva otázka, ako bezpečne zbaviť stanice dát, ktoré nesú. Vo väčších spoločnostiach sa jedná zväčša o úlohy pre interné IT oddelenie, prípadne pre servisného partnera, ktorý pomocou SLA tieto služby pre spoločnosť zabezpečuje. V prípade, že Vaša spoločnosť nemá IT oddelenie a nechcete riskovať únik kľúčových informácií, datasetov obsahujúcich citlivé údaje tretích strán (ako emailová komunikácia, prihlasovacie údaje a mnohé iné) je nutné zariadenia zbaviť dát a ekologicky zlikvidovať. Naša spoločnosť ponúka likvidáciu dát a zariadení aj bez uzavretej servisnej zmluvy na správu IT. Po dohode Vás zbavíme datasetov najprísnejšími metódami bez možnosti obnovy dát, vydáme príslušné potvrdenia o likvidácií zariadení resp. dát. Výhodou je, že nezáväznú ponuku vystavíme bez nutnosti návštevy nášho servisu, stačí zaslať podklady k zariadeniam (napríklad z majetku, inventáru, alebo nákupného dokladu k príslušným zariadeniam).
Ak takýmto podkladom nedisponujete, môžete využiť našu ponuku na bezplatný vstupný audit pre spoločnosti do 20 staníc.