Prvé spustenie / nastavenie PC

Prvé spustenie resp. nastavenie správneho programového vybavenia je služba ktorú odporúčame všetkým klientom. Táto služba urobí z fabricky prázdneho PC zariadenie, ktoré bude plne personalizované a bude reflektovať všetky vaše požiadavky. Vďaka správnemu nastaveniu optimalizácií bude vaše zariadenie pracovať na plný výkon.

Po prvom zapnutí vás čakajú úkony ako:

  • Inštalácia všetkých potrebných ovládačov jednotlivých komponentov
  • Inštalácia bežných programov tretích strán – webový prehliadač, poštový klient, multimediálny prehrávač atď.
  • Aktualizácia stávajúceho programového vybavenia vrátane samotného operačného systému a prerekvizít OS (DirectX, VisualC++ atď)

Po inštalácií /aktualizácií vybavenia prichádza na rad personalizované nastavenie samotného OS (online konto). Nasleduje aj konfigurácia mailového klienta, kancelárskeho balíka, cloudu, inštalácia zásuvných modulov do prehliadača a prípadne aj inštalácia periférií (obslužný softvér k perifériám).

Ak chcete aby vaše zariadenie fungovalo správne od prvého spustenia, ale neviete vykonať všetky potrebné úkony, neváhajte nás kontaktovať.

Celý proces prvého spustenia / nastavenia PC konzultujeme s klientom. Pričom je našou prioritou, aby bol klient po celú dobu servisu prítomný (ak si to praje). Službu je možné vykonať aj na diaľku, viac sa dozviete v tomto článku.

Zdieľajte tento článok so svojimi priateľmi