By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

V dnešnom digitalizovanom svete znamená podnikanie po technickej stránke – vytváranie, zber, triedenie a uchovávanie rôznych dát. Technické prostriedky, pomocou ktorých tieto činnosti často vykonávame sú nedokonalé a ich zlyhanie býva takmer isté. Zostáva teda len určiť, kedy to bude. Problémom je, ak sa zlyhanie prejaví skôr, ako sme plánovali techniku vymeniť za novú. Keď nás kontaktujte až v tomto bode, je už často neskoro. V dôsledku toho budete musieť znášať nejaké škody- či už nedostupnosť zariadenia, alebo v horšom prípade stratu dát.

Ak by sme rozdelili akékoľvek dáta, s ktorými sa stretávame na bežných klientskych PC alebo ktoré pochádzajú z firemného segmentu, môžeme ich rozdeliť takto:

1.) Dáta OS a aplikácií, ktoré sú lokálne nainštalované (napr. Microsoft Office)

2.) Výstupy z nich, ktoré sú lokálne (napr. DOC / XLS súbory, maily v Outlooku apod.)

3.) Dáta pochádzajúce z iných zdrojov, ktoré už nemáme (obsahy kariet fotoaparátov, stiahnuté archívy z internetu a podobne)

Riešenie náhlych porúch

V prípade, že máte PC od našej spoločnosti riešenie nebýva príliš komplikované. Disponujeme obrazom primárneho pevného disku a teda sfunkčnenie PC vrátane predinštalovaných programov, by nemalo zabrať viac ako 2 hodiny. Následne analyzujeme poškodenie disku a pokúsime sa vykonať obnovu dát z poškodeného disku. V lepšom prípade obnovíme poslednú zálohu. Dopad na vašu spoločnosť je v tomto prípade minimálny a škody budú akceptovateľné.

V situácií, že sme PC nenasadzovali, nič nemusí byť stratené. Výjazdový technik prinesie dočasné (SWAP) zariadenie, ktoré vám bude zapožičané po dobu opravy vášho zariadenia. Následne sa na mieste pokúsi nahrať doň dáta z poškodeného disku havarovaného PC, alebo obnoviť poslednú zálohu dát. Poškodené zariadenie uvedieme do funkčného stavu v čo najkratšom čase a opätovne uvedieme do prevádzky na mieste opravy. Pri podobných problémoch, je získanie zálohovaných dát jednoduchšie. Preto na tento dôležitý krok nikdy nezabúdajte.

Na všetky otázky vám radi odpovieme na info@zelenypc.com, alebo v chate v pravom dolnom rohu stránky.

Aby ste predišli podobným incidentom, zarezervujte si u nás termín a my vám spravíme kompletnú údržbu vášho zariadenia.

https://zelenypc.com/rezervacia/

Technický problém, ktorému sa dalo predísť

tlačidlo zapnutia nespúšťa PC, načítavanie operačného systému sa nepodarilo, PC sa v slučke reštartuje  a iné

Nepredvídateľný incident

PC po výpadku el. energie nejde naštartovať, notebook bol obliaty, spadol pri manipulácií a iné

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Aktualizácie a opravy známych chýb sú znakom kvalitného softvéru. Žiadny kód nie je dokonalý a preto je potrebné používať najnovšie verzie programového vybavenia, ktoré obsahujú opravené a vylepšené predchádzajúce nedostatky. V našej spoločnosti si zakladáme na bezpečnosti, preto od nás dostanete v každom zariadení aktuálne verzie celého programového vybavenia. Štandardne sa aktualizácie inštalujú automaticky. Aktualizácie prebiehajú v čase keď je váš PC/NTB zapnutý a pripojený k internetu, avšak ho práve nepoužívate. Napriek tomu sa často stáva, že operačný systém nemá nainštalovanú aktuálnu verziu. To sa deje z rôznych príčin – od nedostatku miesta na systémovom disku až po merané dátové pripojenie, či zlyhanie hardvéru.

Skontrolujte stav vašich aktualizácií

Neviete, či je vaše zariadenie aktualizované? Ak chcete preveriť, či používate najnovšiu verziu operačného systému, môžete postupovať takto:

Ak používate Windows, inštaláciu aktualizácií nájdete ľahko – vo vyhľadávaní napíšte slovo update a zvolíte vyhľadať aktualizácie


Prípadne môžete overiť, či je vaša verzia aktuálna aj tak, že spustíte príkaz winver vo vyhľadávaní.

Následne sa otvorí okno, kde máte uvedenú verziu OS, ktorú práve používate. Vašu verziu OS potom môžete porovnať so zoznamom známych verzií. Ak nepoužívate najaktuálnejšiu verziu, dôrazne odporúčame previesť aktualizáciu, aby ste sa v budúcnosti vyhli problémom s kompatibilitou. V prípade, že nebudete s novou aktualizáciou spokojný, vždy je tu možnosť sa vrátiť späť k predchádzajúcej verzií (vydaniu) a update vyskúšať neskôr.

V prípade, že používate OS X, spustite príkaz

/usr/sbin/softwareupdate –install –all

Alebo kliknite na ikonu jablka vľavo hore a zvoľte Software update. Ak je aktualizácia dostupná, kliknutím na update now / aktualizovať teraz zahájite inštaláciu aktualizácie.Sprievodca vás prevedie inštaláciou a po reštarte PC je softvér aktualizovaný. Problém však môže nastať, ak aktualizácia neprešla a počítač si s ňou nevie poradiť. V nezriedkavých prípadoch zlyhaná aktualizácia zabraňuje štartu operačného systému. PC je v cykle pokusov obnovy predchádzajúceho stavu, opráv pri spustení atď. a v dôsledku toho nefunguje.

V takomto prípade je na mieste kontaktovať servisnú podporu výrobcu. Alebo kontaktujte náš servis, kde vám pomôžeme – v závislosti od charakteru problému na počkanie, alebo do 1 pracovného dňa.