Mazanie privátnych dát pri firemných zariadeniach

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Čo robiť s vyradenou technikou, ktorá obsahuje firemné dáta avšak už jej opätovné nasadenie neplánujete?

Pri plánovanej výmene hardvérových prostriedkov Vašej spoločnosti (stolných, či prenosných PC, diskových polí, externých zálohovacích diskoch a podobne) vystáva otázka, ako bezpečne zbaviť stanice dát, ktoré nesú. Vo väčších spoločnostiach sa jedná zväčša o úlohy pre interné IT oddelenie, prípadne pre servisného partnera, ktorý pomocou SLA tieto služby pre spoločnosť zabezpečuje. V prípade, že Vaša spoločnosť nemá IT oddelenie a nechcete riskovať únik kľúčových informácií, datasetov obsahujúcich citlivé údaje tretích strán (ako emailová komunikácia, prihlasovacie údaje a mnohé iné) je nutné zariadenia zbaviť dát a ekologicky zlikvidovať. Naša spoločnosť ponúka likvidáciu dát a zariadení aj bez uzavretej servisnej zmluvy na správu IT. Po dohode Vás zbavíme datasetov najprísnejšími metódami bez možnosti obnovy dát, vydáme príslušné potvrdenia o likvidácií zariadení resp. dát. Výhodou je, že nezáväznú ponuku vystavíme bez nutnosti návštevy nášho servisu, stačí zaslať podklady k zariadeniam (napríklad z majetku, inventáru, alebo nákupného dokladu k príslušným zariadeniam).
Ak takýmto podkladom nedisponujete, môžete využiť našu ponuku na bezplatný vstupný audit pre spoločnosti do 20 staníc.

Zdieľajte tento článok so svojimi priateľmi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin