Záchrana pri poškodení kvapalinou
Odstránenie oxidácie znamená kompletnú demontáž všetkých dielov vášho zariadenia. Po rozobratí čistíme všetky časti pomocou špecializovaných roztokov. Mechanické čistenie vykonávame pomocou ultrazvuku.

V prípade, že do zariadenia omylom vnikne kvapalina je nutné ihneď kontaktovať servis. V žiadnom prípade nie je rozumné zariadenie vysúšať akoukoľvek metódou, alebo ho zapínať. Riskujete tak trvalé poškodenie zariadenia a stratu dát. Opatrné zachádzanie je tiež na mieste, nakoľko prídavnými otrasmi sa môže kvapalina dostať aj do miest, kde by sa inak nedostala. V dôsledku toho môžete fatálne poškodiť zariadenie, prípadne jeho časti.

Okamžite po incidente je nutné zariadenie odpojiť od siete a ak je to možné, zariadenie vypnúť a odpojiť vstavanú batériu. Doslova každý moment čakania dramaticky znižuje šance na úspešnú záchranu poškodeného zariadenia.

V našom servise sa o vaše zariadenie okamžite postaráme a spravíme všetko pre jeho záchranu. Nájdete nás na Rusovskej ceste 48 v Bratislave.

 

Zdieľajte tento článok so svojimi priateľmi