By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

PC neštartuje? Skontrolujte napájanie

V prípade, že vaše zariadenie bez zjavnej príčiny (poškodenie pádom, tekutinou atď.) prestalo fungovať, vyskúšajte nasledujúci postup. Ten však v žiadnom prípade nenahrádza riadnu diagnostiku v servise. Tú si môžete objednať aj u nás –  jednoducho kliknite sem.

Správne určenie problému

Správne určenie problému vám môže ušetriť veľa problémov. Jedným z nich je aj zbytočný nákup duplicitného príslušenstva – napájacieho adaptéra alebo batérie. Ak ste si však poškodením adaptéra istý, je potrebné vybrať adaptér na základe parametrov toho pôvodného. Samozrejme že konektor musí byť totožný s tým predchádzajúcim. Aj jednotlivý výrobcovia majú viacero typov konektorov, je preto vhodné konektor premerať. Ide hlavne o jeho vonkajší a vnútorný priemer.

Prvým dôležitým parametrom je napätie, ktoré adaptér dodáva. Ten sa udáva vo voltoch (V) pričom by mal byť úplne totožný. Pri väčšine zariadení rozdiel do 1V neprekáža, napríklad 20V. Druhým dôležitým parametrom je prúd, ktorý je udávaný v ampéroch (A). Ten reprezentuje maximálnu hodnotu prúdu, ktorý je schopný adaptér dodať, napríklad 4,69A.

V žiadnom prípade by nemal byť na novom adaptéry prúd nižší ako na pôvodnom. V takomto prípade by ste riskovali nevratné poškodenie zariadenia, keďže súčiastky z ktorých je vaše zariadenie tvorené by neboli napájané dostatočne. Posledným parametrom (odvodeným) je výkon (W), ktorý je súčinom napätia a prúdu napríklad 65W.

Ak je to možné, vždy uprednostnite originálny adaptér, ktorý dodáva výrobca zariadenia pred univerzálnym riešením.

Krok 1 – úplné vypnutie zariadenia

Zariadenie odpojíme od adaptéru a vyberieme všetky prídavné zariadenia. Napríklad – USB kľúče, pamäťové karty, dongle od myši atď. Následne držíme tlačidlo napájania po dobu 5-10 sekúnd. Pri niektorých výrobcoch je interval 15 sekúnd chápaný ako battery reset, teda nahrádza vybratie zariadenia (Acer). Tak isto je vhodné vedieť, či bola batéria pri poslednom funkčnom použití zariadenia dostatočne nabitá.

Krok 2 – odpojenie vstavanej batérie

Ak je batéria používateľsky meniteľná, pomocou slide mechanizmov na spodnom veku zariadenie batériu odoberieme.

V prípade, že je batéria vstavaná, v žiadnom prípade sa nepokúšame o jej demontáž, nakoľko riskujeme poškodenie šasi, či elektroniky zariadenia. Namiesto toho nájdeme reset button a pomocou spinky sa pokúsime batériu resetovať. Tento postup nahrádza vybratie a znovu vloženie vstavanej batérie. Pinhole sa nachádza na boku / spodnom veku zariadenia a býva označený ako RESET, prípadne ikonou ilustrovanou nižšie.

Krok 3 – pripojenie adaptéra, kontrola LED

Po odpojení / resete batérie je čas vyskúšať zariadenie naštartovať bez nej. Popritom kontrolujeme stav zariadenia po pripojení adaptéra (nezabudnite na vizuálnu kontrolu tela adaptéra i prívodných káblov, či konektorov). V žiadnom prípade nepoužívajte adaptér, ktorý je fyzicky poškodený – zalomené vodiče, alebo konektor, ktorý pripájate do zariadenia.

Vybrané modely obsahujú LED indikáciu, že adaptér správne pracuje na svojom tele, iné na konektore. Po zatlačení tlačidla napájania by malo každé zariadenie indikovať, že je zapnuté – viď ikonu č.1. V tomto momente by mal byť počuť systémový ventilátor a na obrazovke máme vidieť logo výrobcu zariadenia, či operačného systému. Ak je tomu tak a zariadenie štartuje obvyklým spôsobom, zrejme je poškodená batéria a mali by ste uvažovať nad jej výmenou, prípadne podrobným testovaním. V našom servise vám radi novú batériu dodáme.

Ak však ani v tomto momente nevidíte žiadny obraz, alebo iné známky funkčnosti, je na mieste navštíviť servis, pretože je takmer isté, že sa jedná o zlyhanie hardvéru. Problém môže byť v konektore napájania, adaptéry, operačnej pamäti typu RAM, grafickej karte, základnej doske alebo v CMOS batérií a mnohých iných. Bez diagnostiky však nie je možné určiť poruchu a teda ani vytvoriť cenovú ponuku na opravu.

Krok 4 – zaslanie správnych údajov pre servis zariadenia

Ak vám vyššie uvedený postup nepriniesol odpoveď na otázku, kde je problém, je vhodné vyplniť rezerváciu na servis. Aj v tomto prípade platí, že je rozumenejšie a lacnejšie navštíviť servis, ako stav zariadenia ešte zhoršiť neodbornou manipuláciou. Takmer tretina servisov je ukončená opravou zariadenia bez použitia náhradných dielov – oprava je teda v desiatkach eur a rozhodne rentabilná. V prípade nerentabilnej opravy, je možnosť vaše dáta zálohovať a obnoviť do nového zariadenia podľa aktuálnej ponuky. Ak to samozrejme dovoľuje stav pamäťových médií.

Ak si nie ste istý modelom vášho zariadenia, prečítajte si tento článok.

V prípade otázok neváhajte použiť náš kontaktný formulár, prípadne iný kontakt ktorý nájdete na našej stránke. Diagnostikou u nás nič neriskujete, nakoľko je pri osobnej návšteve našich pobočiek po predchádzajúcej rezervácií zdarma.

Za obrázky ďakujeme fóru DELL community a GettyImages.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Poškodený disk? Čo to znamená?

Pevný disk (HDD) je pamäťové médium, ktoré uchováva všetky informácie (operačný systém, dáta aplikácií i používateľom vytvorené dáta).  J preto kľúčovým komponentom celého zariadenia. V prípade, že zariadenie nefunguje ako má, je veľká pravdepodobnosť, že problém bude práve v ňom. V prípade prenosných zariadení je riziko mnohonásobne vyššie, nakoľko pevné disky obsahujú mechanické časti, ktoré rotujú vysokými rýchlosťami a teda sú náchylné na otrasy (aj vo vypnutom stave).

Keďže HDD uchovávajú hodnoty (najčastejšie mnohonásobne vyššie, ako je cena samotného dielu), bol vytvorený systém samodiagnostiky (S.M.A.R.T). Tento systém dohliada nad správnou funkčnosťou tohto komponentu. Práve porozumením (a využívaním / povolením) tejto funkcie môžeme predikovať budúce poruchy a včasnou výmenou dielu predísť strate dát.

Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology

S.M.A.R.T. je monitorovací / opravný systém, nachádzajúci sa v HDD, ktorého úlohou je monitorovať a zaznamenávať rôzne udalosti a predvídať tak poškodenie / zlyhanie HDD. Vybrané parametre sú popísanie nižšie, celý článok nájdete tu. Ak vás zaujíma popis každej funkcie, nájdete ich napríklad tu.

Kritické S.M.A.R.T. atribúty

Read Error Rate: Chybovosť pri čítaní dát. Akékoľvek nedostatky v tejto oblasti odkazujú na poruchu čítacích hláv alebo povrchu platní. Prudké zvyšovanie chybovosti spravidla vedie k nenávratnej strate dát.

Reallocated Sectors Count: Počet sektorov, ktoré boli elektronikou disku označené ako nepoužiteľné a dáta boli presunuté do iného sektoru. Presun dát nemusí znamenať ich poškodenie, ale pri narastajúcom počte chybných sektorov sa znižuje rýchlosť zápisu a čítania.                     Doplnené: Neznamená to, že tieto sektory uvidíme pri skenovaní disku ako chybné, ako sme pôvodne uvádzali. Moderné disky majú oblasť sektorov, ktorú pri výskyte chybných sektorov používajú na ich nahradenie.

Spin Retry Count: Počet opakovaných pokusov o roztočenie platní. Zvyšujúca sa hodnota naznačuje problém s motorom, alebo ovládacou elektronikou.

Reallocation Event Count: Celkový počet úspešných i neúspešných pokusov o presun dát z poškodených sektorov.

Current Pending Sector Count: Počet sektorov, nachádzajúcich sa v stave zlyhávania. Ak sa operácia zápisu a následné skontrolovanie dát podarí, sektor sa zaradí medzi funkčné. V druhom prípade nasleduje pokus o presun dát.

Uncorrectable Sector Count : Počet nenávratne poškodených sektorov. Čím je číslo vyššie, tým je väčšie riziko zlyhania celého disku.

Informačné atribúty: (výber)

Spin-up Time: Doba, za ktorú sa platne disku roztočia na prevádzkovú rýchlosť. Jej zvyšovanie indikuje poruchu motora, prípadne riadiacej elektroniky. V kombinácii s vysokou teplotou sa pravdepodobne jedná o opotrebovanie ložísk.

Start/Stop Count: Počet cyklov zapnutia a vypnutia disku. Vysoké hodnoty v kombinácii s nízkym počtom prevádzkových hodín môžu byť spôsobené zlým nastavením šetriacich režimov (napríklad vypínanie disku po troch minútach nečinnosti, ak zapisujeme dáta pravidelne každé štyri minúty).

Power On Hours: Celková doba behu od vyrobenia. S vysokými hodnotami nemôžeme robiť nič, bez čítania a zapisovania dát na disk je práca takmer nemožná.

Temperature: Údajov je niekedy viac, snímače teploty nájdeme v tele disku, vo vonkajšom prostredí i vo vnútri.

Flying Height: Nové disky dokážu upravovať výšku hlavičiek v reálnom čase, vďaka čomu dokážu dosiahnuť vyššie rýchlosti čítania a zápisu. Údaj ukazuje aktuálnu výšku hlavičiek nad povrchom platní.

Ultra DMA CRC Error Count: Jedná sa o počet prenosových chýb UDMA, ktoré zaznamenala elektronika pri kontrolnej rutine. UltraDMA je spôsob prenosu dát, pri ktorom sa procesor nemusí starať o ovládanie disku. Jednoducho odošle, alebo požiada o dáta a disk vykoná všetko potrebné. V súčasných PC sa iný spôsob ani nepoužíva. Pri UDMA prenose sa vytvára kontrolný súčet (CRC), ktorý sa vytvorí na strane príjemcu i odosielateľa z prenášaných dát. Následne sa oba súčty porovnajú a pri odlišnosti sa prenos musí opakovať. Chyby pri prenose vznikajú vďaka zalomeným vodičom, narušenému prostrediu, či chybám elektroniky.

V žiadnom prípade neodporúčame používať pevný disk, ktorý obsahuje chyby S.M.A.R.T diagnostiky, prípadne obsahuje vadné (bad/delay) sektory.

Parametre sú totožné aj pri SSD/NVMe diskoch, o rozdieloch medzi HDD a nimi sa dočítate v našom článku tu.

V prípade, že ste si nie celkom istý, že vaše dáta sú v bezpečí, odporúčame rezerváciu servisu u nás.

Diagnostiku je možné vykonať aj na diaľku.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Tieto tipy zrýchlia váš PC

Pamäťové médium je zo svojej podstaty najcennejšou časťou celého zariadenia. Uchováva všetky používateľom vytvorené dáta i dáta operačného systému.

Keďže práve úložisko je späté s výkonom každého systému, je na mieste riešiť jeho výmenu za rýchlejší variant – upgrade. Vyhnete sa tak predčasnému nákupu nového PC.

Výrobcovia často vybavujú svoje zariadenia pomalými, veľkokapacitnými úložiskami typu HDD (Hard disk drive). Ich kapacitu používateľ nenaplní, avšak reakcie zariadenia sú pomalé, zariadenie nie je responzívne a práca s ním je nekomfortná. V takomto prípade je na mieste uvažovať nad upgrade formou výmeny stávajúceho úložiska za SSD (Solid state drive). Toto úložisko ponúka niekoľkonásobne vyššie prenosové rýchlosti a kratšiu dobu odozvy. Taktiež zaručí nižšiu spotrebu (citeľne dlhšiu výdrž na nabitie v prípade prenosných PC) a sú spätne kompatibilné so starším rozhraním SATA.

Výkon NVMe (Non-Volatile Memory Express) je ešte dramaticky vyšší vďaka priamemu napojeniu cez PCI-E linku na procesor (bez prítomnosti radiča). Jeho nasadenie však nie je možné pri každom zariadení. Kompatibilitu s vašim zariadením vám radi overíme aj na diaľku.


Rýchlosť čítania / zápisov NVMe disku (vyššia hodnota znamená lepší výsledok).

Porovnanie rýchlosti čítania / zápisov na HDD (vyššia hodnota znamená lepší výsledok).

Rýchlosť čítania / zápisov SSD SATA (vyššia hodnota znamená lepší výsledok).

V ZelenýPC vám zdarma a nezáväzne vypracujeme ponuku na upgrade vášho úložiska tak, aby ste zo svojho zariadenia dostali maximum výkonu a mobility. Pri zmene úložiska neprídete o svoje dáta. Bližšie informácie o možnosti zálohovania nájdete v tomto článku.

Ak ste rozhodnutý urobiť veľký krok ku spokojnosti so svojím stolným PC, či notebookom, zarezervujte si termín a o všetko ostatné sa postaráme.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Záchrana pri poškodení kvapalinou
Odstránenie oxidácie znamená kompletnú demontáž všetkých dielov vášho zariadenia. Po rozobratí čistíme všetky časti pomocou špecializovaných roztokov. Mechanické čistenie vykonávame pomocou ultrazvuku.

V prípade, že do zariadenia omylom vnikne kvapalina je nutné ihneď kontaktovať servis. V žiadnom prípade nie je rozumné zariadenie vysúšať akoukoľvek metódou, alebo ho zapínať. Riskujete tak trvalé poškodenie zariadenia a stratu dát. Opatrné zachádzanie je tiež na mieste, nakoľko prídavnými otrasmi sa môže kvapalina dostať aj do miest, kde by sa inak nedostala. V dôsledku toho môžete fatálne poškodiť zariadenie, prípadne jeho časti.

Okamžite po incidente je nutné zariadenie odpojiť od siete a ak je to možné, zariadenie vypnúť a odpojiť vstavanú batériu. Doslova každý moment čakania dramaticky znižuje šance na úspešnú záchranu poškodeného zariadenia.

V našom servise sa o vaše zariadenie okamžite postaráme a spravíme všetko pre jeho záchranu. Nájdete nás na Rusovskej ceste 48 v Bratislave.

 

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Záloha / klonovanie dát

Zálohu dát rozdeľujeme podľa stupňa zálohy na selektívnu a bitovú kópiu.

Selektívnu zálohu dát vykonávame na pokyn klienta vytvorením kópie absolútnych ciest k dátam (napríklad používateľský profil).  O úspešnosti zálohovania je vyhotovený log z kopírovania súborov. Ostatné dáta, ktoré si klient neprial zachovať sú zmazané. (Viac o mazaní dát bezpečnou formou sa dozviete v tomto článku). Nevýhodou môže byť v tomto prípade fakt, že klient príde o všetky aplikácie a ich nastavenia (metadata). Na druhej strane je výhodou, že inštaláciou nového systému sa často vyriešia mnohé problémy. Používateľ sa tak už nemusí trápiť so  svojim zariadením mal -chybové hlášky, nekorektne odinštalované programy, dočasné dáta aplikácií, ktoré zbytočne zaberajú miesto na disku atď.

Používateľský profil obsahuje dáta, ktoré máme uložené napríklad v dokumentoch, na ploche, obsah vzdialených lokalít dostupných offline (cloudy). Dáta sa taktiež ukladajú v multimediálnych priečinkoch ako sú – obrázky, hudba a videá.

Obsah je možné zálohovať lokálne na iné pamäťové médium, ako pôvodné. Môžeme ich zálohovať na našich serveroch s dostupnosťou formou linku, alebo inak po predchádzajúcej dohode.

Bitovou kópiou dát rozumieme presnú kópiu z pôvodného pamäťového média na nové. To môže byť aj inej kapacity za predpokladu, že nové médium je väčšie ako obsadené dáta na pôvodnom. Hlavná výhoda spočíva v tom, že používateľ nájde všetko v pôvodnom stave vrátane nastavení a aplikácií. Na vyhotovenie bitovej kópie používame výhradne licencovaný softvér prestížneho európskeho dodávateľa a teda dokážeme vyhotoviť kópie diskových polí, NVMe diskov a mnohé iné.

Ak ste sa už rozhodli, či máte záujem o bitovú kópiu, alebo selektívnu zálohu dát, prípadne máte záujem o vytvorenie zálohovacieho procesu na mieru, neváhajte nás kontaktovať. Prípadne si môžete zarezervovať konzultáciu, kde preberieme vaše požiadavky a nastavíme zálohovacie procesy tak, aby ste mali o starosť menej.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Prvé spustenie / nastavenie PC

Prvé spustenie resp. nastavenie správneho programového vybavenia je služba ktorú odporúčame všetkým klientom. Táto služba urobí z fabricky prázdneho PC zariadenie, ktoré bude plne personalizované a bude reflektovať všetky vaše požiadavky. Vďaka správnemu nastaveniu optimalizácií bude vaše zariadenie pracovať na plný výkon.

Po prvom zapnutí vás čakajú úkony ako:

  • Inštalácia všetkých potrebných ovládačov jednotlivých komponentov
  • Inštalácia bežných programov tretích strán – webový prehliadač, poštový klient, multimediálny prehrávač atď.
  • Aktualizácia stávajúceho programového vybavenia vrátane samotného operačného systému a prerekvizít OS (DirectX, VisualC++ atď)

Po inštalácií /aktualizácií vybavenia prichádza na rad personalizované nastavenie samotného OS (online konto). Nasleduje aj konfigurácia mailového klienta, kancelárskeho balíka, cloudu, inštalácia zásuvných modulov do prehliadača a prípadne aj inštalácia periférií (obslužný softvér k perifériám).

Ak chcete aby vaše zariadenie fungovalo správne od prvého spustenia, ale neviete vykonať všetky potrebné úkony, neváhajte nás kontaktovať.

Celý proces prvého spustenia / nastavenia PC konzultujeme s klientom. Pričom je našou prioritou, aby bol klient po celú dobu servisu prítomný (ak si to praje). Službu je možné vykonať aj na diaľku, viac sa dozviete v tomto článku.