Zálohu dát rozdeľujeme podľa stupňa zálohy na selektívnu a bitovú kópiu.

Selektívnu zálohu dát vykonávame na pokyn klienta vytvorením kópie absolútnych ciest k dátam (napríklad používateľský profil) a o úspešnosti je vyhotovený log z kopírovania súborov. Ostatné dáta, ktoré si klient neprial zachovať sú zmazané (viac o mazaní dát bezpečnou formou sa dozviete v tomto článku). Nevýhodou môže byť v tomto prípade fakt, že klient príde o všetky aplikácie a ich nastavenia (metadata), naopak výhodou je, že inštaláciou nového systému sa často vyriešia mnohé problémy, ktoré používateľ som svojim zariadením mal (chybové hlášky, nekorektne odinštalované programy, dočasné dáta aplikácií, ktoré zbytočne zaberajú miesto na disku atď)

Používateľský profil obsahuje dáta, ktoré máme uložené napríklad v dokumentoch, na ploche, obsah vzdialených lokalít dostupných offline (cloudy) a multimediálne priečinky ako Obrázky, Hudba a Videá.

Obsah je možné zálohovať lokálne na iné pamäťové médium, ako pôvodné, na našich serveroch s dostupnosťou formou linku, alebo inak po predchádzajúcej dohode.

Bitovou kópiou dát rozumieme presnú kópiu z pôvodného pamäťového média na nové (môže byť aj inej kapacity za predpokladu, že nové médium je väčšie ako obsadené dáta na pôvodnom. Hlavná výhoda spočíva v tom, že používateľ nájde všetko v pôvodnom stave vrátane nastavení a aplikácií. Na vyhotovenie bitovej kópie používame výhradne licencovaný softvér prestížneho európskeho dodávateľa a teda dokážeme vyhotoviť kópie diskových polí, NVMe diskov a mnohé iné.

Ak ste sa už rozhodli, či máte záujem o bitovú kópiu, alebo selektívnu zálohu dát, prípadne máte záujem o vytvorenie zálohovacieho procesu na mieru, neváhajte nás kontaktovať, prípadne si môžete zarezervovať konzultáciu, kde preberieme Vaše požiadavky a nastavíme zálohovacie procesy tak, aby ste mali o starosť menej.

Zdieľajte tento článok so svojimi priateľmi