Prečítajte si vybrané IT mikroblogy

Tu nájdete časté problémy a ich riešenia

Tieto tipy zrýchlia váš PC

Pamäťové médium je zo svojej podstaty najcennejšou časťou celého zariadenia. Uchováva všetky používateľom vytvorené dáta i dáta operačného systému. Keďže práve úložisko je späté s výkonom každého systému, je na

Prečítať celý článok

Záchrana pri poškodení kvapalinou

Odstránenie oxidácie znamená kompletnú demontáž všetkých dielov vášho zariadenia. Po rozobratí čistíme všetky časti pomocou špecializovaných roztokov. Mechanické čistenie vykonávame pomocou ultrazvuku. V prípade, že do zariadenia omylom vnikne kvapalina

Prečítať celý článok

Záloha / klonovanie dát

Zálohu dát rozdeľujeme podľa stupňa zálohy na selektívnu a bitovú kópiu. Selektívnu zálohu dát vykonávame na pokyn klienta vytvorením kópie absolútnych ciest k dátam (napríklad používateľský profil).  O úspešnosti zálohovania

Prečítať celý článok

Prvé spustenie / nastavenie PC

Prvé spustenie resp. nastavenie správneho programového vybavenia je služba ktorú odporúčame všetkým klientom. Táto služba urobí z fabricky prázdneho PC zariadenie, ktoré bude plne personalizované a bude reflektovať všetky vaše

Prečítať celý článok