Problémy s PC a záchrana vašich dát

Každá naša diagnostika za účelom pokusu o záchranu dát z poškodených pamäťových zariadení sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky. Hlavne zákonom č. 428/2002 Zb.z. v znení z.č. 602/2003 Z.z o ochrane osobných údajov a našich interných smerníc, viď všeobecné obchodné podmienky, servisné podmienky a etický kódex.


V prípade, že váš počítač neštartuje do plochy, stále sa reštartuje, flash disk, pamäťová karta, alebo externý pevný disk žiadajú naformátovanie a podobne, sa môžete obávať o svoje dáta. Všetko ešte nemusí byť stratené, stačí keď sa budete držať našich rád.
 Dôležité je, zariadenie ďalej nepripájať a nepoužívať. Ak máte poškodený dátový nosič, opakovaným zapínaním minimalizujete šance na záchranu dát.

Takto poškodené zariadenie je nutné odpojiť a zarezervovať si prehliadku v servise.

Na našej pobočke vás po prijatí a vystavení preberacieho protokolu, ako prvé oboznámime s našimi obchodnými podmienkami. Ďalej nasleduje bezplatná diagnostika – zistíme príčinu poruchového stavu a vystavíme vám cenovú ponuku na záchranu dát. Spravidla obnovené dáta odovzdávame na novom, plne funkčnom nosiči dát. V prípade dohody je možné aj elektronické odovzdanie. To prebieha na našich zabezpečených serveroch.

Problém nie je ani v prípade, že dátový nosič je súčasťou funkčného celku – PC alebo notebooku. Jednoducho nainštalujeme nový nosič s vašimi obnovenému dátami do zariadenia aby bolo pripravené na ďalšie používanie.

Ak nemáte možnosť navštíviť našu pobočku, dokážeme vám pomôcť s vašim problémom aj na diaľku.

Kliknite na odkaz a všetko potrebné sa dozviete vo videu : https://zelenypc.com/notebook/sluzby-oprava-pc-dialku/

 

Zdieľajte tento článok so svojimi priateľmi