By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Tieto tipy zrýchlia váš PC

Pamäťové médium je zo svojej podstaty najcennejšou časťou celého zariadenia. Uchováva všetky používateľom vytvorené dáta i dáta operačného systému.

Keďže práve úložisko je späté s výkonom každého systému, je na mieste riešiť jeho výmenu za rýchlejší variant – upgrade. Vyhnete sa tak predčasnému nákupu nového PC.

Výrobcovia často vybavujú svoje zariadenia pomalými, veľkokapacitnými úložiskami typu HDD (Hard disk drive). Ich kapacitu používateľ nenaplní, avšak reakcie zariadenia sú pomalé, zariadenie nie je responzívne a práca s ním je nekomfortná. V takomto prípade je na mieste uvažovať nad upgrade formou výmeny stávajúceho úložiska za SSD (Solid state drive). Toto úložisko ponúka niekoľkonásobne vyššie prenosové rýchlosti a kratšiu dobu odozvy. Taktiež zaručí nižšiu spotrebu (citeľne dlhšiu výdrž na nabitie v prípade prenosných PC) a sú spätne kompatibilné so starším rozhraním SATA.

Výkon NVMe (Non-Volatile Memory Express) je ešte dramaticky vyšší vďaka priamemu napojeniu cez PCI-E linku na procesor (bez prítomnosti radiča). Jeho nasadenie však nie je možné pri každom zariadení. Kompatibilitu s vašim zariadením vám radi overíme aj na diaľku.


Rýchlosť čítania / zápisov NVMe disku (vyššia hodnota znamená lepší výsledok).

Porovnanie rýchlosti čítania / zápisov na HDD (vyššia hodnota znamená lepší výsledok).

Rýchlosť čítania / zápisov SSD SATA (vyššia hodnota znamená lepší výsledok).

V ZelenýPC vám zdarma a nezáväzne vypracujeme ponuku na upgrade vášho úložiska tak, aby ste zo svojho zariadenia dostali maximum výkonu a mobility. Pri zmene úložiska neprídete o svoje dáta. Bližšie informácie o možnosti zálohovania nájdete v tomto článku.

Ak ste rozhodnutý urobiť veľký krok ku spokojnosti so svojím stolným PC, či notebookom, zarezervujte si termín a o všetko ostatné sa postaráme.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Záchrana pri poškodení kvapalinou
Odstránenie oxidácie znamená kompletnú demontáž všetkých dielov vášho zariadenia. Po rozobratí čistíme všetky časti pomocou špecializovaných roztokov. Mechanické čistenie vykonávame pomocou ultrazvuku.

V prípade, že do zariadenia omylom vnikne kvapalina je nutné ihneď kontaktovať servis. V žiadnom prípade nie je rozumné zariadenie vysúšať akoukoľvek metódou, alebo ho zapínať. Riskujete tak trvalé poškodenie zariadenia a stratu dát. Opatrné zachádzanie je tiež na mieste, nakoľko prídavnými otrasmi sa môže kvapalina dostať aj do miest, kde by sa inak nedostala. V dôsledku toho môžete fatálne poškodiť zariadenie, prípadne jeho časti.

Okamžite po incidente je nutné zariadenie odpojiť od siete a ak je to možné, zariadenie vypnúť a odpojiť vstavanú batériu. Doslova každý moment čakania dramaticky znižuje šance na úspešnú záchranu poškodeného zariadenia.

V našom servise sa o vaše zariadenie okamžite postaráme a spravíme všetko pre jeho záchranu. Nájdete nás na Rusovskej ceste 48 v Bratislave.

 

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Záloha / klonovanie dát

Zálohu dát rozdeľujeme podľa stupňa zálohy na selektívnu a bitovú kópiu.

Selektívnu zálohu dát vykonávame na pokyn klienta vytvorením kópie absolútnych ciest k dátam (napríklad používateľský profil).  O úspešnosti zálohovania je vyhotovený log z kopírovania súborov. Ostatné dáta, ktoré si klient neprial zachovať sú zmazané. (Viac o mazaní dát bezpečnou formou sa dozviete v tomto článku). Nevýhodou môže byť v tomto prípade fakt, že klient príde o všetky aplikácie a ich nastavenia (metadata). Na druhej strane je výhodou, že inštaláciou nového systému sa často vyriešia mnohé problémy. Používateľ sa tak už nemusí trápiť so  svojim zariadením mal -chybové hlášky, nekorektne odinštalované programy, dočasné dáta aplikácií, ktoré zbytočne zaberajú miesto na disku atď.

Používateľský profil obsahuje dáta, ktoré máme uložené napríklad v dokumentoch, na ploche, obsah vzdialených lokalít dostupných offline (cloudy). Dáta sa taktiež ukladajú v multimediálnych priečinkoch ako sú – obrázky, hudba a videá.

Obsah je možné zálohovať lokálne na iné pamäťové médium, ako pôvodné. Môžeme ich zálohovať na našich serveroch s dostupnosťou formou linku, alebo inak po predchádzajúcej dohode.

Bitovou kópiou dát rozumieme presnú kópiu z pôvodného pamäťového média na nové. To môže byť aj inej kapacity za predpokladu, že nové médium je väčšie ako obsadené dáta na pôvodnom. Hlavná výhoda spočíva v tom, že používateľ nájde všetko v pôvodnom stave vrátane nastavení a aplikácií. Na vyhotovenie bitovej kópie používame výhradne licencovaný softvér prestížneho európskeho dodávateľa a teda dokážeme vyhotoviť kópie diskových polí, NVMe diskov a mnohé iné.

Ak ste sa už rozhodli, či máte záujem o bitovú kópiu, alebo selektívnu zálohu dát, prípadne máte záujem o vytvorenie zálohovacieho procesu na mieru, neváhajte nás kontaktovať. Prípadne si môžete zarezervovať konzultáciu, kde preberieme vaše požiadavky a nastavíme zálohovacie procesy tak, aby ste mali o starosť menej.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Prvé spustenie / nastavenie PC

Prvé spustenie resp. nastavenie správneho programového vybavenia je služba ktorú odporúčame všetkým klientom. Táto služba urobí z fabricky prázdneho PC zariadenie, ktoré bude plne personalizované a bude reflektovať všetky vaše požiadavky. Vďaka správnemu nastaveniu optimalizácií bude vaše zariadenie pracovať na plný výkon.

Po prvom zapnutí vás čakajú úkony ako:

  • Inštalácia všetkých potrebných ovládačov jednotlivých komponentov
  • Inštalácia bežných programov tretích strán – webový prehliadač, poštový klient, multimediálny prehrávač atď.
  • Aktualizácia stávajúceho programového vybavenia vrátane samotného operačného systému a prerekvizít OS (DirectX, VisualC++ atď)

Po inštalácií /aktualizácií vybavenia prichádza na rad personalizované nastavenie samotného OS (online konto). Nasleduje aj konfigurácia mailového klienta, kancelárskeho balíka, cloudu, inštalácia zásuvných modulov do prehliadača a prípadne aj inštalácia periférií (obslužný softvér k perifériám).

Ak chcete aby vaše zariadenie fungovalo správne od prvého spustenia, ale neviete vykonať všetky potrebné úkony, neváhajte nás kontaktovať.

Celý proces prvého spustenia / nastavenia PC konzultujeme s klientom. Pričom je našou prioritou, aby bol klient po celú dobu servisu prítomný (ak si to praje). Službu je možné vykonať aj na diaľku, viac sa dozviete v tomto článku.