By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Naša spoločnosť ponúka dezinfekciu všetkých IT zariadení do veľkosti 40x40x60cm v cene objednaného servisu, prípadne v cene 19€/ks bez predchádzajúcej opravy u nás.

Priebeh procesu je od prebratia nasledovný:

 

1.) úvodné odstránenie nečistôt a dezinfekcia povrchu zariadenia antibakteriálnym prostriedkom s obsahom nanočastíc striebra, ktorý vďaka vysokému ORP ničí všetky baktérie, plesne a ostatné mikroorganizmy

2.) demontáž častí – dezinfikujú sa plochy, ktoré sú používateľom dostupné v zloženom stave

3.) čistenie roztokom s obsahom chlóru

4.) ultrazvukové čistenie – ide o proces, pri ktorom sa nečistoty ničia vo svojej štruktúre, rozpadajú sa a následne sú odplavené pomocou mechanickej energie

5.) Montáž častí, balenie do antibakteriálneho obalu / fólie, odovzdanie

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

V dnešnom digitalizovanom svete znamená podnikať po technickej stránke vytváranie, zber, triedenie a uchovávanie rôznych dát. Technické prostriedky, pomocou ktorých tieto činnosti vykonávame sú nedokonalé a ich zlyhanie v čase je isté – zostáva teda len určiť, kedy to bude. Problémom je, ak sa zlyhanie prejaví skôr, ako sme plánovali techniku vymeniť za novú. V tomto momente je už neskoro, ak nás kontaktujete až pri zlyhaní, nejaké škody budete musieť znášať – či už nedostupnosť zariadenia, alebo v horšom prípade stratu dát.

 

Ak by sme rozdelili akékoľvek dáta, s ktorými sa stretávame na bežných klientských PC, ktoré pochádzajú z firemného segmentu, môžeme ich rozdeliť takto:

1.) Dáta OS a aplikácií, ktoré sú lokálne nainštalované (napr. Microsoft Office)

2.) Výstupy z nich, ktoré sú lokálne (napr. DOC / XLS súbory, maily v Outlooku atp)

3.) Dáta pochádzajúce z iných zdrojov, ktoré už nemáme (obsahy kariet fotoaparátov, stiahnuté archívy z intenetu a podobne)

V prípade, že máte nasadené PC od našej spoločnosti, disponujeme obrazom primárneho pevného disku a teda sfunkčnenie PC vrátane predinštalovaných programov, ktoré sme Vám odovzdávali by nemalo zabrať viac ako 2 hodiny. Následne analyzujeme poškodenie disku a pokúsime sa vykonať obnovu dát z poškodeného disku, alebo v lepšom prípade obnovíme poslednú zálohu. V tomto prípade je dopad na Vašu spoločnosť minimálny a škody budú akceptovateľné.
 
V prípade, že sme PC nenasadzovali, nič nemusí byť stratené. Výjazdový technik prinesie dočasné (SWAP) zariadenie, ktoré Vám bude zapožičané po dobu opravy Vášho zariadenia a pokúsi sa na mieste nahrať doň dáta z poškodeného disku havarovaného PC, alebo obnoviť poslednú zálohu dát. Poškodené zariadenie uvedieme do funkčného stavu v čo najkratšom čase a opätovne uvedieme do prevádzky na mieste opravy

Na všetky otázky Vám radi odpovieme na info@zelenypc.com, alebo v chate v pravo dolu.

Technický problém, ktorému sa dalo predísť

najčastejšie závady ako PC nereaguje na tlačidlo zapnutia, načítavanie operačného systému sa nepodarilo a PC sa reštartuje v slučke a iné

Nepredvídateľný incident

PC po výpadku el. energie nejde naštartovať, notebook bol obliaty, alebo spadol pri manipulácií a iné

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Aktualizácie a opravy známych chýb sú znakom kvalitného softvéru – žiadny kód nie je v čase dokonalý a preto je potrebné používať najnovšie verzie programového vybavenia, operačný systém nevynímajúc. V našej spoločnosti si zakladáme na bezpečnosti, preto od nás dostanete v každom zariadení aktuálne verzie celého programového vybavenia. Ak chcete preveriť, či používate najnovšiu verziu operačného systému, môžete postupovať takto:

Ak používate Windows, inštaláciu aktualizácií nájdete ľahko – vo vyhľadávaní napíšte slovo update a zvolíte vyhľadať aktualizácie

V prípade, že používate OS X, spustite príkaz

/usr/sbin/softwareupdate –install –all

Alebo kliknite na ikonu jablka vľavo hore a zvoľte Software update

 

 

Sprievodca Vás prevedie inštaláciou a po reštarte PC je softvér aktualizovaný. Problém však môže nastať, ak aktualizácia havarovala a počítač si s ňou nevie poradiť. V takomto prípade je na mieste kontaktovať servisnú podporu výrobcu, alebo kontaktovať náš servis, kde Vám pomôžeme – v závislosti od charakteru problému na počkanie, alebo do 1 pracovného dňa.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Ak Vás zaujala možnosť previesť vybrané servisné, diagnostické, či inštalačné úkony na diaľku, pokračujte v čítaní

Službu môžeme vykonať ak máte správne fungujúce pripojenie k internetu – čo ak čítate tento článok, zrejme máte. Pomoc na diaľku je realizovaná pomocou programu Teamviewer, ktorý podporuje všetky používané operačné systémy a nie je nutné ho inštalovať – stačí v prehliadači kliknúť sem a začne sa sťahovanie, po jeho ukončení súbor otvoríte a opíšte nám svoj problém, navrhnete čas, kedy chcete servis riešiť a pripojíte telefonický kontakt.

Po dohode na chate v pravo dolu alebo na linke 0911 755 311 sa pripojíme do Vášho počítača – musíte nám to však povoliť ako na obrázku nižšie

Následne budeme môcť ovládať Váš PC pomocou klávesnice a myši do nasledujúceho štartu PC, alebo ukončenia servisu.

Môžete nám ukázať v reálnej prevádzke, čo Vás trápi a spolu nájdeme riešenie. Ak by sa to nepodarilo vyriešiť na diaľku, môžete využiť službu pick up & return zdarma, kedy Vaše zariadenie vyzdvihneme a vrátime opravené v rámci Bratislavy – po akceptácii cenovej ponuky na opravu

 

Inštalácia programového vybavenia – ľubovoľný softvér aj licencovaný (v tomto prípade si pripravte obdržané licenčné dáta ako sériové číslo, registračný email a podobne)

Inštalácia ovládača periférií – ak ste zakúpili napr. tlačiareň, alebo VR kit, po správnom fyzickom pripojení k PC prevedieme išntaláciu potrebných softvérových súčastí.

Odvírovanie PC – ak máte podozrenie na zavírený, alebo spomalený PC, dokážeme pomôcť aj na diaľku. Prevedieme testy, odstránime vírusy, prevedieme inštaláciu a zabezpečenie PC.

Zálohovanie dát z PC – vytvoríme zálohu všetkých, alebo vybraných súborov na externé pamäťové médiá alebo cloud, zabezpečíme automatizáciu procesov do budúcnosti.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Každá diagnostika za účelom pokusu o záchranu dát z poškodených pamäťových zariadení sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä zákon č. 428/2002 Zb.z. v znení z.č. 602/2003 Z.z o ochrane osobných údajov a našich interných smerníc, viď všeobecné obchodné podmienky, servisné podmienky a etický kódex.


V prípade, že máte podozrenie na stratu dát – napr. počítač neštartuje do plochy, reštartuje sa dookola, flash disk, pamäťová karta, alebo externý pevný disk žiada naformátovanie a podobne, nemusí byť ešte nič stratené.
 Dôležité je zariadenie ďalej nepripájať a nepoužívať – v prípade poškodeného dátového nosiča tým minimalizujete šance na záchranu dát.

 

Takto poškodené zariadenie je nutné odpojiť a zarezervovať servis v našej pobočke. Po prijatí a vystavení preberacieho protokolu, oboznámení sa z našimi obchodnými podmienkami nasleduje bezplatná diagnostika – zistíme príčinu poruchového stavu a vystavíme cenovú ponuku na záchranu dát. Spravidla obnovené dáta odovzdávame na novom, plne funkčnom nosiči dát, avšak po dohode je možné aj elektronické odovzdanie na našich zabezpečených serveroch.


 

V prípade, že dátový nosič je súčasťou funkčného celku – PC, alebo notebooku, nainštalujeme nový nosič s Vašimi obnovenému dátami do zariadenia aby bolo pripravené na ďalšie používanie.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Keďže správne zadaná porucha je základným predpokladom na správne určený postup diagnostického procesu, model zariadenia je kľúčový údaj, ktorý potrebujeme poznať aby sme Vám pomohli. Návod nájdete napríklad tu

 

Najrýchlejšia cesta je z manuálu, originálnej krabice, či nadobúdacieho dokladu o zariadení. Ak ich nemáte, nevadí. Výrobcovia značia svoje zariadenia rôzne, avšak v prípade stolných PC býva označenie dobre viditeľné na štítku zariadenia. V prípade, že máte PC na mieru tzv. Skladačku, môžeme si pomôcť identifikáciou základnej dosky, ktorá nám napovie o Vašom počítači aspoň základné informácie.

 

 

 

Ako zistím verziu Windows?

Identifikácia operačného systému je jednoduchá, stačí pri zapnutom PC stlačiť ikonu štart (alebo kombináciu kláves CTRL+ESC) napísať winver a stlačiť enter. Systém nám vráti okno, kde je napísaná predná verzia operačného systému, ktorý používate.

Ak si neviete rady, môžete osloviť nášho operátora v chate v pravom dolnom rohu obrazovky, alebo nás môžete kontaktovať pomocou formulára na webe – radi pomôžeme s identifikáciou a správnym vyplnením servisnej požiadavky

Ako zistím model notebooku?

Nesprávne uvedený model zariadenia je napríklad HP P2, uvedený aj na rámiku LCD daného zariadenia.

Správny údaj celého modelu je uvedený na štítku na spodnej strane šasi – HP Pavilion p2-1033w. Tento údaj nám napovie o Vašom zariadení nepomerne viac, ako prvý, nesprávny tvar

Výrobcovia najčastejšie umiestňujú model a sériové číslo na spodnú časť šasi – formou samolepky, niekedy sa nachádza aj pod batériou – je nutné ju vybrať zo zariadenia, inak sa k označeniu nedopracujeme

Ako zistím model smartfónu?

Ak vlastníte telefón s operačným systémom Google Android (Samsung, Huawei, Lenovo, SONY atp.) môžete postupovať podľa návodu nižšie.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Ak je Váš PC pomalý aj pri prehliadaní internetu (napriek objednanému rýchlemu pripojeniu) avšak jeho parametre ho predurčujú na bezproblémový chod všetkých aplikácii, ktoré používate, je pravdepodobné, že máte v PC neželaný kód – vírus.

Ďalším náznakom, že nie je všetko v poriadku sú nadmerné reklamy, vyskakujúce Pop-Up okná s reklamami, či zmenený predvolený vyhľadávací systém v prehliadači.

Nekomfortné prehliadanie pritom nie je ten najväčší problém – tým je reálna možnosť krádeže identity, prístupov k účtom k službám tretích strán nevynímajúc sociálne siete, internetové bankovníctvo, či krádež dát.

Osobitnou kategóriou sú škodlivé kódy, ktoré nenávratne zašifrujú Vaše osobné dáta a vydierajú Vás – zaslaním finančného obnosu spravidla virtuálnej meny.

Ak sa chcete vyhnúť problémom, používanie kvalitného bezpečnostného riešenia je takmer nutnosťou – vstavaný program Windows Zabezpečenie či Microsoft Defender v operačnom systéme síce pomôže, ale svojou kvalitou a spektrom ochrany sa nemôže porovnávať s komerčnými platenými riešeniami.

Naša spoločnosť používa a odporúča produkty slovenskej spoločnosti Eset pre ich dlhodobo skvelé výsledky v identifikácii a riešení hrozieb, minimálnej zaťaži samotného PC (free riešenia často spomaľujú hlavne staršie zariadenia na hranu použiteľnosti) a jednoduchej obsluhy – používateľ často áno nevie, že je pod ochranou.

Práve táto vlastnosť je najlepšou vizitkou daného riešenia.

Koniec-koncov môžete sa presvedčiť aj Vy, spoločnosť Eset poskytuje každému 30 dňovú skúšobnú verziu svojho riešenia, ktorú Vám v ZelenyPC radi zdarma nainštalujeme – či už osobne po objednávke cez náš rezervačný systém alebo bez potreby návštevy servisu cez našu vzdialenú podporu.

Veríme, že si produkty ESET obľúbite rovnako ako my a naši zákazníci

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Keďže každodenný core biznis má prednosť, často sa stretávame so zanedbaným stavom IT techniky – či už z hľadiska chýbajúcej dokumentácie, alebo samotného stavu hardvéru.

ZelenyPC je partnerom, ktorému môžete s dôverou zveriť správu svojich digitálnych svetov. Pomocou zmluvného vzťahu (ďalej SLA – service licence agreement), ktorý nastavíme presne podľa Vašich potrieb a požiadaviek vyriešime všetky problémy, zavedieme súpis položiek hardvéru a licencii, pripravíme GDPR dokumentáciu a navrhneme zmeny, ktoré Vám zoptimalizujú procesy a ušetria náklady.

Službu ponúkame komplexne – vrátane 24/7 podpory na diaľku, fyzickej prítomnosti technika, nákupu a správy licencií, predaja, krátkodobého i dlhodobého prenájmu hardvéru (ďalej HAS – Hardware as service), ochrane endpointov, či serverov, likvidácie dát, zálohovacích procesov alebo vývoja softvéru na mieru.

Problémom nie je ani chýbajúca infraštruktúra – zariadime nákup, dodanie a konfiguráciu potrebného vybavenia na kľúč. Tu ale naša ponuka nekončí – ak máte špeciálne požiadavky, kontaktujte nás a radi pripravíme ponuku, ktorá bude plne reflektovať Vaše požiadavky.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Notebook, či stolný PC. MAC alebo Windows. Jedno majú vždy spoločné – prehrievanie neprospieva žiadnemu z nich a každé zariadenie potrebuje údržbu. Pravidelne a profesionálne

 

Zanedbaná údržba môže znamenať spomalenie reakcii, prehrievanie a v mnohých prípadoch aj nevratné poškodenie zariadenia

U nás berieme servisnú prehliadku naozaj vážne – 30 kontrolných bodov zaručí, že budete mať kompletný prehľad o stave, ponúkneme nápravu všetkých problémov a upgrade – aby Vaše zariadenie bolo ešte lepšie a rýchlejšie, ako keď bolo nové.

 • Vstupná prehliadka mechanických časti (šasi, pántov a iné)
 • Pripojenie na meraciu techniku pre zistenie spotreby zariadenia vo “vypnutom stave”
 • Test napájacej časti (zdroja) v zaťaži i mimo nej
 • Štart zariadenia – meranie času potrebného na štart do plochy
 • Meranie hlučnosti na dB metri v zaťaži i mimo nej
 • Meranie teplôt na jednotlivých komponentoch pomocou termálnej kamery, bezkontaktného laserového metra a monitorovacieho softvéru
 • Vyhotovenie obrazu systému a disku (po dohode)
 • Analýza procesov automaticky zaradených po spustení
 • Monitoring využitia systémových prostriedkov
 • Analýza a pripadné doplnenie systémových prerekvizit k inštalovanému programovému vybaveniu
 • Test funkčnosti všetkých konektorov
 • Test funkčnosti komponentov
 • Kontrola dostupnosti nových ovládačov, firmware, BIOS a prípadná inštalácia
 • Testy záťaže jednotlivých komponentov a teplôt – mimo Vášho zariadenia na špecializovanom hardvérovom a softvérovom vybavení (testy operačnej pamäte, GPU, diskov atp)
 • Kontrola diskov na prítomnosť malvéru, randsomvéru a vírusov
 • Kontrola dosahovaného výkonu diskov, porovnanie so špecifikáciou výrobcu
 • Demontáž šasi
 • Údržba chladenia – mechanických i statických častí, kontrola parametrov udávaných výrobcom
 • Výmena teplovodivej pasty, thermalpadov
 • Aplikácie chémie na DPS
 • Tvorba fotodokumentácie
 • Spätná montáž častí a šasi
 • Vyhotovenie testov chladenia v zaťaži
 • Optimalizácia procesov
 • Kontrola operačného systému, opravy
 • Inštalácia chýbajúcich aktualizácii operačného systému a vybraného programového vybavenia
 • Kontrola internetového prehliadača, aktualizácia, nastavenie
 • záverečné testovanie v plnej zaťaži
 • vyhotovenie zápisu a dokumentácie
 • Návrh upgrade, odovzdanie zo servisu

Zverte svoj PC do rúk odborníkom, vyše 1000 spokojných klientov ročne sa nemôže mýliť

By ZelenýPC redakcia / Aktuality / 0 Comments

Pracujete aj dnes s Windows 7 a strašia Vás, že si po novom roku budete musieť zaobstarať nový PC? Zvažujete prechod na operačný systém Windows 10, ale máte otázky, alebo obavy o svoje dáta, aplikácie, či nastavenia? Neviete, či Váš PC bude korektne fungovať s Windows 10? Tento krátky článok je pre Vás..

Ukončenie podpory bolo už niekoľkokrát odložené aj pre stále vysoké percento PC používajúcich Windows 7. Tentokrát sa však zrejme jedná o definitívny koniec.

Ako je už dlhšie známe, Microsoft 14.01.2020 definitívne ukončí 10 ročnú podporu tohoto veľmi populárneho operačného systému. Prejaví sa to jednoducho – systém prestane dostavať pravidelnú dávku aktualizácii, developeri prestanú testovať svoje aplikácie v tomto systéme a v neposlednom rade systém nebude dostatočne chránení pred hrozbami z internetu, či nebude podporovať najnovšie technológie.

Oficiálne vyhlásenie je dostupné tu

V skratke, počítač vybavený týmto systémom nebude kompatibilný a bezpečný. Čo teda urobiť?

Riešenie je jednoduché, kontaktujte nás, alebo si rovno zarezervujete termín v našom systéme a o všetko ostatné sa postaráme. Zistíme, či nemáte nárok na bezplatný prechod (upgrade) z Vašej licencie, prevedieme inštaláciu Windows 10, jej aktiváciu, aktualizáciu, pomôžeme so založením konta Microsoft a nainštalujeme všetko potrebné.

Koniec podpory operačného systému má samozrejme pre výrobcu ohromnú výhodu – prostriedky môže smerovať do vývoja a nasadenia nových technológií namiesto podpory starších, bezperspektívnych. Aj preto je Windows 10 stále lepším a dovolíme si tvrdiť, že je najlepším Windows aký zatiaľ bol. Keďže január 2020 je už za dverami a takto podstatný krok by ste nemali nechávať na poslednú chvíľu. Naše kapacity sú dostatočné na vykonanie všetkého potrebného už do 1 dňa. Neváhajte a využite dočasne zníženú cenu z 68€ na priateľských 49€, nebudete ľutovať.

Po nie celkom vydarenej kampani na bezplatný prechod na Windows 10 z verzii 7 a vyššie sa navyše mení politika spoločnosti smerom k upozorneniam.

Používateľ bude upozornený na riziká, avšak bez nepríjemností ako inovácia bez priameho predchádzajúceho súhlasu.

Obrazovka varujúca pred ukončením podpory, už ste ju videli aj Vy?

Samozrejme môžete počkať na deň D. Nie je to však vôbec bezpečné, najmä ak PC pripájate k internetu.

Preto sa informujte sa ohľadom možného prechodu na nový operačný systém, kompatibilitu a konverziu licencie a následnú u nás vybavíte aj na diaľku. Ak nárok na bezplatný prechod nemáte, radi Vám dodáme legálnu licenciu Windows 10 vo Vami zvolenom jazyku za skvelých 109€. Je to naozaj malá investícia, keď zvážite, že Windows 10 tu bude s nami minimálne ďalších 10 rokov

Koľko mám teraz ešte času do ukončenia podpory?

dní
hodín
minút
sekúnd
... už ste to nestihli