By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Každá diagnostika za účelom pokusu o záchranu dát z poškodených pamäťových zariadení sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä zákon č. 428/2002 Zb.z. v znení z.č. 602/2003 Z.z o ochrane osobných údajov a našich interných smerníc, viď všeobecné obchodné podmienky, servisné podmienky a etický kódex.


V prípade, že máte podozrenie na stratu dát – napr. počítač neštartuje do plochy, reštartuje sa dookola, flash disk, pamäťová karta, alebo externý pevný disk žiada naformátovanie a podobne, nemusí byť ešte nič stratené.
 Dôležité je zariadenie ďalej nepripájať a nepoužívať – v prípade poškodeného dátového nosiča tým minimalizujete šance na záchranu dát.

 

Takto poškodené zariadenie je nutné odpojiť a zarezervovať servis v našej pobočke. Po prijatí a vystavení preberacieho protokolu, oboznámení sa z našimi obchodnými podmienkami nasleduje bezplatná diagnostika – zistíme príčinu poruchového stavu a vystavíme cenovú ponuku na záchranu dát. Spravidla obnovené dáta odovzdávame na novom, plne funkčnom nosiči dát, avšak po dohode je možné aj elektronické odovzdanie na našich zabezpečených serveroch.


 

V prípade, že dátový nosič je súčasťou funkčného celku – PC, alebo notebooku, nainštalujeme nový nosič s Vašimi obnovenému dátami do zariadenia aby bolo pripravené na ďalšie používanie.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Keďže správne zadaná porucha je základným predpokladom na správne určený postup diagnostického procesu, model zariadenia je kľúčový údaj, ktorý potrebujeme poznať aby sme Vám pomohli. Návod nájdete napríklad tu

 

Najrýchlejšia cesta je z manuálu, originálnej krabice, či nadobúdacieho dokladu o zariadení. Ak ich nemáte, nevadí. Výrobcovia značia svoje zariadenia rôzne, avšak v prípade stolných PC býva označenie dobre viditeľné na štítku zariadenia. V prípade, že máte PC na mieru tzv. Skladačku, môžeme si pomôcť identifikáciou základnej dosky, ktorá nám napovie o Vašom počítači aspoň základné informácie.

 

 

 

Ako zistím verziu Windows?

Identifikácia operačného systému je jednoduchá, stačí pri zapnutom PC stlačiť ikonu štart (alebo kombináciu kláves CTRL+ESC) napísať winver a stlačiť enter. Systém nám vráti okno, kde je napísaná predná verzia operačného systému, ktorý používate.

Ak si neviete rady, môžete osloviť nášho operátora v chate v pravom dolnom rohu obrazovky, alebo nás môžete kontaktovať pomocou formulára na webe – radi pomôžeme s identifikáciou a správnym vyplnením servisnej požiadavky

Ako zistím model notebooku?

Nesprávne uvedený model zariadenia je napríklad HP P2, uvedený aj na rámiku LCD daného zariadenia.

Správny údaj celého modelu je uvedený na štítku na spodnej strane šasi – HP Pavilion p2-1033w. Tento údaj nám napovie o Vašom zariadení nepomerne viac, ako prvý, nesprávny tvar

Výrobcovia najčastejšie umiestňujú model a sériové číslo na spodnú časť šasi – formou samolepky, niekedy sa nachádza aj pod batériou – je nutné ju vybrať zo zariadenia, inak sa k označeniu nedopracujeme

Ako zistím model smartfónu?

Ak vlastníte telefón s operačným systémom Google Android (Samsung, Huawei, Lenovo, SONY atp.) môžete postupovať podľa návodu nižšie.