By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Microsoft ponúka bezplatný prechod (upgrade) pre používateľov starších verzií operačného systému Windows (7/8/10). Je však nutné splniť niekoľko podmienok. Ak Váš PC, alebo notebook nie je pripravený na prechod na Windows 11, nemusí to nevyhnutne znamenať, že je príliš zastaralý, môže byť len nesprávne nastavený.

 

V skratke možno povedať, že pre bezproblémový prechod je nutné, aby Vaše zariadenie bolo postavené na platforme Intel 8 generácie, prípadne AMD Ryzen 2000 a novšie.

Kompatibilitu vášho počítača si môžete skontrolovať aj pomocou oficiálneho nástroja od Microsoftu – aplikáciu Kontrola stavu počítača si môžete stiahnuť z oficiálneho webu

 

1. Podpora UEFI na strane zariadenia

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) je rozšírené jednotné firmvérové rozhranie, ktoré tvorí akýsi most medzi operačným systémom a firmvérom komponentov. Nahrádza BIOS, podporuje nové pokročilé funkcie (GPT disky nad 2TB a iné). Ak je Váš PC/NTB vyrobený od roku 2018, je veľmi pravdepodobné, že UEFI máte, nemusí byť však korektne nastavené a preto nie je prechod na Windows 11 možný. Tento problém je odstrániteľný správnym nastavením s ktorým Vám vieme pomôcť.

2. Aktívny Secure Boot na strane zariadenia

Secure boot je mechanizmus, ktorý je kompatibilný len s UEFI a jeho zmyslom je overiť, či softvér, ktorý je zavádzaný pri štarte PC (operačný systém) je dôveryhodný a neobsahuje škodlivý kód.

Ak Vaše zariadenie podporuje Secure Boot, nemusí byť správne nakonfigurovaný a teda prechod na Windows 11 nebude možný. Tento problém je odstrániteľný správnym nastavením s ktorým Vám vieme pomôcť.

3. Aktívny TPM 2.0 čip

TPM (Trusted Platform Module) je štandard, ktorý slúži na zabezpečenie a lokálne uloženie šifrovacích kľúčov (napríklad aj licenčné kľúče k operačnému systému). Jedná sa o čip, ktorý musí fyzicky zariadenie obsahovať. Jeho funkcionalita je však plne konfigurovateľná cez UEFI používateľom a teda je možné ho vypnúť resp. nastaviť nekoretne. V takomto prípade zariadenie nebude možné používať s Microsoft Windows 11. Tento problém je odstrániteľný správnym nastavením s ktorým Vám vieme pomôcť.

4.Ostatné hardvérové požiadavky

Ak ste splnili predchádzajúce požiadavky, zrejme ostatné budú splnené taktiež. Windows 11 vyžaduje procesor s taktom aspoň 1GHz, 4GB RAM a 64GB úložisko. Problémom môže byť aj staršia grafická karta, ktorá nepodporuje ovládač VDDM 2.0, prípadne ak displej má menšie rozlíšenie ako 720p / 8bit.

 

V drvivej väčšine stolných PC a notebookov vieme vylepšením stávajúcej konfigurácie zabezpečiť bezproblémový prechod na Windows 11.

Celú reinštaláciu OS môžete nechať na nás, stači sa objednať na servis.

Správna konfigurácia zariadenia pred prevedením inštalácie operačného systému Vám okrem rýchlostného benefitu (štart OS) zaručí aj bezproblémovú aktiváciu produktu a kompatibilitu s TPM 2.0, ktorá je nutnosťou pri inštalácií  / upgrade na Windows 11.

TPM-SPI slúží pre ukladanie Vašich kľúčov, hesiel, certifikátov a podobne, a tým napomáha k zvýšeniu zabezpečenia siete, ochrane digitálnej identity a zajisteniu integrity platformy.

Samotná reinštalácia u nás prebieha vždy druhým najnovším vydaním operačného systému a
následnou aktualizáciou aby sme pomocou následného updateu zapezpečili vytvorenie bodu obnovy OS (a overili funkčnosť služby update) – ten môže výrazne pomôcť v budúcnosti pri problémoch s PC.

U nás máte garanciu odborného nastavenia zariadenia a bezproblémovej aktivácie Vašej licencie aj pre u nás nezakúpené zariadenia.

Inštalácia operačného systému zahŕňa okrem správneho nastavenia BIOS/UEFI aj aktiváciu produktovým kľúčom, vykonanie aktualizácií, inštaláciu potrebných ovládačov a softvérov tretích strán, programových prerekvizít a dôkladný endtest, aby ste si boli istý, že Váš operačný systém funguje spoľahlivo a stabilne.