By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Diskrétne mazanie privátnych dát

Čo robiť s vyradenou technikou, ktorá obsahuje firemné dáta avšak jej opätovné nasadenie neplánujete?

Každá spoločnosť po určitom čase plánuje výmenu hardvérových prostriedkov. Väčšinou ide o stolné, či prenosné PC, diskové polia, externé zálohové disky a podobne. Väčšinou však vystáva otázka, ako bezpečne zbaviť stanice dát, ktoré nesú. Vo väčších spoločnostiach sa jedná zväčša o úlohy pre interné IT oddelenie, prípadne pre servisného partnera, ktorý pomocou SLA tieto služby pre spoločnosť zabezpečuje.

V prípade, že vaša spoločnosť nemá IT oddelenie a nechcete riskovať únik kľúčových informácií alebo datasetov obsahujúcich citlivé údaje tretích strán (ako emailová komunikácia, prihlasovacie údaje a mnohé iné) je nutné zariadenia zbaviť dát a ekologicky zlikvidovať.

Naša spoločnosť ponúka likvidáciu dát a zariadení aj bez uzavretej servisnej zmluvy na správu IT. Po dohode vás zbavíme datasetov najprísnejšími metódami bez možnosti obnovy dát, vydáme príslušné potvrdenia o likvidácií zariadení resp. dát. Výhodou je, že nezáväznú ponuku vystavíme bez nutnosti návštevy nášho servisu, stačí zaslať podklady k zariadeniam (napríklad z majetku, inventáru, alebo nákupného dokladu k príslušným zariadeniam).

Ak takýmto podkladom nedisponujete, môžete využiť našu ponuku na bezplatný vstupný audit pre spoločnosti do 20 staníc.

Mám záujem o využitie služieb, ako mám postupovať?
Stačí nás kontaktovať  akýmkoľvek spôsobom a spoločne nájdeme najlepší spôsob, ako vyriešiť váš IT problém.

https://zelenypc.com/kontakt/