By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Čo robiť s vyradenou technikou, ktorá obsahuje firemné dáta avšak už jej opätovné nasadenie neplánujete?

Pri plánovanej výmene hardvérových prostriedkov Vašej spoločnosti (stolných, či prenosných PC, diskových polí, externých zálohovacích diskoch a podobne) vystáva otázka, ako bezpečne zbaviť stanice dát, ktoré nesú. Vo väčších spoločnostiach sa jedná zväčša o úlohy pre interné IT oddelenie, prípadne pre servisného partnera, ktorý pomocou SLA tieto služby pre spoločnosť zabezpečuje. V prípade, že Vaša spoločnosť nemá IT oddelenie a nechcete riskovať únik kľúčových informácií, datasetov obsahujúcich citlivé údaje tretích strán (ako emailová komunikácia, prihlasovacie údaje a mnohé iné) je nutné zariadenia zbaviť dát a ekologicky zlikvidovať. Naša spoločnosť ponúka likvidáciu dát a zariadení aj bez uzavretej servisnej zmluvy na správu IT. Po dohode Vás zbavíme datasetov najprísnejšími metódami bez možnosti obnovy dát, vydáme príslušné potvrdenia o likvidácií zariadení resp. dát. Výhodou je, že nezáväznú ponuku vystavíme bez nutnosti návštevy nášho servisu, stačí zaslať podklady k zariadeniam (napríklad z majetku, inventáru, alebo nákupného dokladu k príslušným zariadeniam).
Ak takýmto podkladom nedisponujete, môžete využiť našu ponuku na bezplatný vstupný audit pre spoločnosti do 20 staníc.