By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Keďže každodenný core biznis má prednosť, často sa stretávame so zanedbaným stavom IT techniky – či už z hľadiska chýbajúcej dokumentácie, alebo samotného stavu hardvéru.

ZelenyPC je partnerom, ktorému môžete s dôverou zveriť správu svojich digitálnych svetov. Pomocou zmluvného vzťahu (ďalej SLA – service licence agreement), ktorý nastavíme presne podľa Vašich potrieb a požiadaviek vyriešime všetky problémy, zavedieme súpis položiek hardvéru a licencii, pripravíme GDPR dokumentáciu a navrhneme zmeny, ktoré Vám zoptimalizujú procesy a ušetria náklady.

Službu ponúkame komplexne – vrátane 24/7 podpory na diaľku, fyzickej prítomnosti technika, nákupu a správy licencií, predaja, krátkodobého i dlhodobého prenájmu hardvéru (ďalej HAS – Hardware as service), ochrane endpointov, či serverov, likvidácie dát, zálohovacích procesov alebo vývoja softvéru na mieru.

Problémom nie je ani chýbajúca infraštruktúra – zariadime nákup, dodanie a konfiguráciu potrebného vybavenia na kľúč. Tu ale naša ponuka nekončí – ak máte špeciálne požiadavky, kontaktujte nás a radi pripravíme ponuku, ktorá bude plne reflektovať Vaše požiadavky.

By ZelenýPC redakcia / Nezaradené / 0 Comments

Notebook, či stolný PC. MAC alebo Windows. Jedno majú vždy spoločné – prehrievanie neprospieva žiadnemu z nich a každé zariadenie potrebuje údržbu. Pravidelne a profesionálne

 

Zanedbaná údržba môže znamenať spomalenie reakcii, prehrievanie a v mnohých prípadoch aj nevratné poškodenie zariadenia

U nás berieme servisnú prehliadku naozaj vážne – 30 kontrolných bodov zaručí, že budete mať kompletný prehľad o stave, ponúkneme nápravu všetkých problémov a upgrade – aby Vaše zariadenie bolo ešte lepšie a rýchlejšie, ako keď bolo nové.

 • Vstupná prehliadka mechanických časti (šasi, pántov a iné)
 • Pripojenie na meraciu techniku pre zistenie spotreby zariadenia vo “vypnutom stave”
 • Test napájacej časti (zdroja) v zaťaži i mimo nej
 • Štart zariadenia – meranie času potrebného na štart do plochy
 • Meranie hlučnosti na dB metri v zaťaži i mimo nej
 • Meranie teplôt na jednotlivých komponentoch pomocou termálnej kamery, bezkontaktného laserového metra a monitorovacieho softvéru
 • Vyhotovenie obrazu systému a disku (po dohode)
 • Analýza procesov automaticky zaradených po spustení
 • Monitoring využitia systémových prostriedkov
 • Analýza a pripadné doplnenie systémových prerekvizit k inštalovanému programovému vybaveniu
 • Test funkčnosti všetkých konektorov
 • Test funkčnosti komponentov
 • Kontrola dostupnosti nových ovládačov, firmware, BIOS a prípadná inštalácia
 • Testy záťaže jednotlivých komponentov a teplôt – mimo Vášho zariadenia na špecializovanom hardvérovom a softvérovom vybavení (testy operačnej pamäte, GPU, diskov atp)
 • Kontrola diskov na prítomnosť malvéru, randsomvéru a vírusov
 • Kontrola dosahovaného výkonu diskov, porovnanie so špecifikáciou výrobcu
 • Demontáž šasi
 • Údržba chladenia – mechanických i statických častí, kontrola parametrov udávaných výrobcom
 • Výmena teplovodivej pasty, thermalpadov
 • Aplikácie chémie na DPS
 • Tvorba fotodokumentácie
 • Spätná montáž častí a šasi
 • Vyhotovenie testov chladenia v zaťaži
 • Optimalizácia procesov
 • Kontrola operačného systému, opravy
 • Inštalácia chýbajúcich aktualizácii operačného systému a vybraného programového vybavenia
 • Kontrola internetového prehliadača, aktualizácia, nastavenie
 • záverečné testovanie v plnej zaťaži
 • vyhotovenie zápisu a dokumentácie
 • Návrh upgrade, odovzdanie zo servisu

Zverte svoj PC do rúk odborníkom, vyše 1000 spokojných klientov ročne sa nemôže mýliť. Nižšie nájdete výber z dokumentácie 2 vzorových prípadov stolného i prenosného PC.