Servis

prvá pomoc pre pokazený notebook, tablet a mobil

Diagnostika

Určenie príčin stavu, ktorý klient považuje za poruchový, vypracovanie ponuky na opravu / upgrade. Bežná doba 60 minút. Cena zdarma platí len v prípade osobnej návštevy servisu po predchádzajúcej objednávke cez rezervačný formulár. V opačnom prípade sa účtuje 29€ za každú začatú hodinu práce – možnosť vykonať diagnostiku bez návštevy servisu, ak to charakter závady dovoľuje – pomoc na diaľku.
Po rezervácií servisu v stanovený čas prijímací technik prevedie sadu testov / servisných úkonov (na pobočke, alebo na diaľku, prípadne výjazdom) a vydá prijímací protokol a navrhne formu opravy.
merania thermokamerou, meranie dB metrom, pretestovanie napájania v záťaži i mimo nej, test povrchu disku, test operačnej pamäte a mnohé iné
Previous
Next

Výmena vadného dielu

Drvivá väčšina bežných náhradných dielov je skladom, čiže oprava je možná v deň odovzdania na servis. Bežná doba opravy je 60-180 minút podľa náročnosti a charakteru opravy. K cene samotného komponentu je prirátaný poplatok za jeho montáž, pri vybraných zariadeniach je poplatok v cene dielu.
Diagnostika končí vystavením cenovej ponuky, ktorá je platná 14 dní. Po jej odsúhlasení a naskladnení potrebných dielov vykonáme opravu a testovanie. Po úspešnom  ukončení je zákazník notifikovaný zvoleným spôsobom a je dohodnuté prevzatie zariadenia.
výmena poškodených pevných diskov a pamätí výmena LCD, klávesnice, touchpadu notebooku odstránenie oxidácie DPS po vniku kvapaliny, výmena konektorov a mnohé iné
Previous
Next

Riešenie softvérových problémov

Viac ako polovicu porúch generuje chýbajúci, nesprávne inštalovaný, konfigurovaný alebo inak poškodený softvér. Kontrolou aktualizácií, inštaláciou prerekvizít a preverením kompatibility zabezpečíme bezproblémový chod aplikácií, ktoré na svojom zariadení používate. Bežná doba opravy 30-180 minút.
Po výmene dielu prebieha testovanie a následné testy softvéru a jeho funkčnosti. Po prevedení opráv sú podľa želania klienta prevedené zálohovacie procesy a zariadenie je pripravené na odovzdanie. Vypracovaná dokumentácia popisuje všetky kroky opravy a slúži spolu s vydanou faktúrou ako podklad napr. pre poisťovne v prípade poistnej udalosti.
inštalácia operačného systému so zálohou dát pri poškodenom disku (aktivácia, aktualizácia,) prvé spustenie, inštalácia a konfigurácia prehliadača, poštového klienta a mnohé iné
Previous
Next

Návrh na zlepšenie / upgrade 

Po odstránení poruchy Vám ponúkneme možnosť pozdvihnúť Vaše zariadenie o level vyššie – ak Vás ponuka zaujme, expresne prevedieme inštaláciu navrhnutých komponentov a Vaše zariadenie bude ako nové. Bežná doba opravy 30-180 minút.
Až v 70% našich servisných prípadov ukazuje,  že úzke hrdlo, teda príčina prečo PC nenapĺňa svoj výkonnostný potenciál je v maximálne 2 pomalých komponentoch. Nekupujte nový PC, vhodný upgrade urobí rovnakú službu za zlomok ceny.
inštalácia SSD / NVMe disku, rozšírenie operačnej pamäte, výmena CPU alebo GPU, a i.
Previous
Next

Návrh na predchádzanie poruchám

Po vykonaní opravy (podľa záujmu) vypracujeme ponuku na predchádzanie obdobným kolíznym stavom – nech máte o starosť menej. Bežná doba opravy 30-120 minút.
V prípade problémov.
inštalujeme monitorovací softvér, pridáme zariadenie pod našu vzdialenú správu, preberieme licencie na antivír
Previous
Next