Záchrana dát resp. PC nejde zapnúť, čo (ne)robiť?

Každá diagnostika za účelom pokusu o záchranu dát z poškodených pamäťových zariadení sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä zákon č. 428/2002 Zb.z. v znení z.č. 602/2003 Z.z o ochrane osobných údajov a našich interných smerníc, viď všeobecné obchodné podmienky, servisné podmienky a etický kódex.


V prípade, že máte podozrenie na stratu dát – napr. počítač neštartuje do plochy, reštartuje sa dookola, flash disk, pamäťová karta, alebo externý pevný disk žiada naformátovanie a podobne, nemusí byť ešte nič stratené.
 Dôležité je zariadenie ďalej nepripájať a nepoužívať – v prípade poškodeného dátového nosiča tým minimalizujete šance na záchranu dát.

 

Takto poškodené zariadenie je nutné odpojiť a zarezervovať servis v našej pobočke. Po prijatí a vystavení preberacieho protokolu, oboznámení sa z našimi obchodnými podmienkami nasleduje bezplatná diagnostika – zistíme príčinu poruchového stavu a vystavíme cenovú ponuku na záchranu dát. Spravidla obnovené dáta odovzdávame na novom, plne funkčnom nosiči dát, avšak po dohode je možné aj elektronické odovzdanie na našich zabezpečených serveroch.


 

V prípade, že dátový nosič je súčasťou funkčného celku – PC, alebo notebooku, nainštalujeme nový nosič s Vašimi obnovenému dátami do zariadenia aby bolo pripravené na ďalšie používanie.

Zdieľajte tento článok so svojimi priateľmi