Odstránenie oxidácie (záchrana zariadenia pri poškodení kvapalinou)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Odstránenie oxidácie znamená kompletnú demontáž všetkých dielov Vášho zariadenia, čistenie pomocou špecializovaných roztokov a mechanické čistenie pomocou ultrazvuku.

V prípade, že do zariadenia omylom vnikne kvapalina je nutné ihneď kontaktovať servis. V žiadnom prípade nie je rozumné zariadenie vysúšať akoukoľvek metódou, alebo zapínať, nakoľko riskujete trvalé poškodenie zariadenia a stratu dát. Opatrné zachádzanie je tiež na mieste, nakoľko prídavnými otrasmi sa môže kvapalina dostať aj do miest, kde by sa inak nedostala a fatálne poškodiť zariadenie, prípadne jeho časti.

Okamžite po incidente je nutné zariadenie odpojiť od siete a ak je to možné, je na mieste zariadenie vypnúť a odpojiť vstavanú batériu. Doslova každý moment čakania dramaticky znižuje šance na úspešnú záchranu poškodeného zariadenia.

 

Zdieľajte tento článok so svojimi priateľmi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin