Odstránenie oxidácie (záchrana zariadenia pri poškodení kvapalinou)

Odstránenie oxidácie znamená kompletnú demontáž všetkých dielov Vášho zariadenia, čistenie pomocou špecializovaných roztokov a mechanické čistenie pomocou ultrazvuku.

V prípade, že do zariadenia omylom vnikne kvapalina je nutné ihneď kontaktovať servis. V žiadnom prípade nie je rozumné zariadenie vysúšať akoukoľvek metódou, alebo zapínať, nakoľko riskujete trvalé poškodenie zariadenia a stratu dát. Opatrné zachádzanie je tiež na mieste, nakoľko prídavnými otrasmi sa môže kvapalina dostať aj do miest, kde by sa inak nedostala a fatálne poškodiť zariadenie, prípadne jeho časti.

Okamžite po incidente je nutné zariadenie odpojiť od siete a ak je to možné, je na mieste zariadenie vypnúť a odpojiť vstavanú batériu. Doslova každý moment čakania dramaticky znižuje šance na úspešnú záchranu poškodeného zariadenia.

 

Zdieľajte tento článok so svojimi priateľmi