Zálohovanie – povinný krok pre firemných klientov

V dnešnom digitalizovanom svete znamená podnikať po technickej stránke vytváranie, zber, triedenie a uchovávanie rôznych dát. Technické prostriedky, pomocou ktorých tieto činnosti vykonávame sú nedokonalé a ich zlyhanie v čase je isté – zostáva teda len určiť, kedy to bude. Problémom je, ak sa zlyhanie prejaví skôr, ako sme plánovali techniku vymeniť za novú. V tomto momente je už neskoro, ak nás kontaktujete až pri zlyhaní, nejaké škody budete musieť znášať – či už nedostupnosť zariadenia, alebo v horšom prípade stratu dát.

 

Ak by sme rozdelili akékoľvek dáta, s ktorými sa stretávame na bežných klientských PC, ktoré pochádzajú z firemného segmentu, môžeme ich rozdeliť takto:

1.) Dáta OS a aplikácií, ktoré sú lokálne nainštalované (napr. Microsoft Office)

2.) Výstupy z nich, ktoré sú lokálne (napr. DOC / XLS súbory, maily v Outlooku atp)

3.) Dáta pochádzajúce z iných zdrojov, ktoré už nemáme (obsahy kariet fotoaparátov, stiahnuté archívy z intenetu a podobne)

V prípade, že máte nasadené PC od našej spoločnosti, disponujeme obrazom primárneho pevného disku a teda sfunkčnenie PC vrátane predinštalovaných programov, ktoré sme Vám odovzdávali by nemalo zabrať viac ako 2 hodiny. Následne analyzujeme poškodenie disku a pokúsime sa vykonať obnovu dát z poškodeného disku, alebo v lepšom prípade obnovíme poslednú zálohu. V tomto prípade je dopad na Vašu spoločnosť minimálny a škody budú akceptovateľné.
 
V prípade, že sme PC nenasadzovali, nič nemusí byť stratené. Výjazdový technik prinesie dočasné (SWAP) zariadenie, ktoré Vám bude zapožičané po dobu opravy Vášho zariadenia a pokúsi sa na mieste nahrať doň dáta z poškodeného disku havarovaného PC, alebo obnoviť poslednú zálohu dát. Poškodené zariadenie uvedieme do funkčného stavu v čo najkratšom čase a opätovne uvedieme do prevádzky na mieste opravy

Na všetky otázky Vám radi odpovieme na info@zelenypc.com, alebo v chate v pravo dolu.

Technický problém, ktorému sa dalo predísť

najčastejšie závady ako PC nereaguje na tlačidlo zapnutia, načítavanie operačného systému sa nepodarilo a PC sa reštartuje v slučke a iné

Nepredvídateľný incident

PC po výpadku el. energie nejde naštartovať, notebook bol obliaty, alebo spadol pri manipulácií a iné

Zdieľajte tento článok so svojimi priateľmi