Výkup

a šrotovné

Výkup ihneď - peniaze bez čakania

Zariadenie po prebratí a preverení (spravidla do 1 hodiny) je vyplatené klientovi za nami ponúknutú cenu v hotovosti, alebo prevodom na účet. Pre čo najvyššiu výkupnú cenu čítajte parametre ponuky – ako maximalizovať výkupnú cenu ponúknutého zariadenia.
 
Nie každé zariadenie môže byť predmetom výkupu, preto nás kontaktujte mailom, kde uvediete model zariadenia, jeho stav, konfiguráciu a informáciu o záruke.

Komisionálny predaj

Zariadenie po prebratí zostáva u nás, kde ho preveríme, ponúkneme na predaj a preberieme zodpovednosť za stav zariadenia. Následne ho ponúkneme na domácom i zahraničných trhoch v rámci rôznych overených predajných kanálov. Všetky poplatky vrátane ciel a licencií znáša naša spoločnosť a to aj v prípade neúspešného predaja.  Po úspešnom predaji bude klientovi vyplatená vopred dohodnutá čiastka.
 
Doba komisionálneho predaja je štandardne minimálne  14 dní, dohodnúť je však možné aj iné dĺžky predaja.

Šrotovné

Pri kúpe nového zariadenia toho istého typu odpočítame výhodnú výkupnú cenu za Vaše staré zariadenie a preberieme záruky za jeho stav. Získate tým zaujímavú zľavu na nákup nového zariadenia.

 

Samozrejme ho zbavíme bezpečne Vašich dát – bezplatne a pomocou pokročilých nástrojov s najvyššou triedou utajenia. Zbavte sa starostí s predajom a užívajte si nový výrobok za najlepších podmienok.

Maximalizujte svoju výkupnú cenu

Pri určovaní výslednej sumy berieme ohľad najmä na nasledujúce parametre: