Výkup

a cashback

Výkup ihneď - peniaze bez čakania

Zariadenie po prebratí a preverení (spravidla do 1 hodiny) je vyplatené klientovi za nami ponúknutú cenu. Pre čo najvyššiu výkupnú cenu čítajte parametre ponuky – ako maximalizovať výkupnú cenu ponúknutého zariadenia.

Komisionálny predaj

Zariadenie po prebratí zostáva u nás, kde ho preveríme, ponúkneme na predaj a preberieme zodpovednosť za stav zariadenia. Po úspešnom predaji bude klientovi vyplatená vopred dohodnutá čiastka. Doba komisionálneho predaja je štandardne 14 dní, dohodnúť je však možné aj iné dĺžky predaja.

Cashback - zmena rozhodnutia

Zariadenie po prebratí a preverení je vyplatené klientovi za nami ponúknutú cenu. Výkupná cena je nižšia o 20% (minimálne 20€), avšak klient má právo na zmenu rozhodnutia – vrátenie kúpnej sumy po dobu 7-30 dní podľa dohody.

Maximalizujte svoju výkupnú cenu

Pri určovaní výslednej sumy berieme ohľad najmä na nasledujúce parametre:
  • vizuálny a technický stav predmetu (vykupujeme aj poškodené, či nekompletné zariadenia)
  • kompletnosť predajného balenia (nabíjačka, dátový kábel, príručky, CD a iné podľa fabrického balenia)
  • potvrdený záručný list
  • nadobúdací doklad