Maximalizujte svoju výkupnú cenu

Pri určovaní výslednej sumy berieme ohľad najmä na nasledujúce parametre

  • vizuálny a technický stav predmetu (vykupujeme aj poškodené, či nekompletné zariadenia)
  • kompletnosť predajného balenia (nabíjačka, dátový kábel, príručky, CD a iné podľa fabrického balenia)
  • potvrdený záručný list
  • nadobúdací doklad

VÝKUP IHNEĎ - PENIAZE BEZ ČAKANIA

  • zariadenie po prebratí a preverení (spravidla do 1 hodiny) je vyplatené klientovi za nami ponúknutú cenu. Pre čo najvyššiu výkupnú cenu čítajte parametre ponuky - ako maximalizovať výkupnú cenu ponúknutého zariadenia

 

KOMISIONÁLNY PREDAJ

  • zariadenie po prebratí zostáva u nás, kde ho preveríme, ponúkneme na predaj a preberieme zodpovednosť za stav zariadenia. Po úspešnom predaji bude klientovi vyplatená vopred dohodnutá čiastka. Doba komisionálneho predaja je štandardne 14 dní, dohodnúť je však možné aj iné dĺžky predaja.

CASHBACK - ZMENA ROZHODNUTIA

  • zariadenie po prebratí a preverení je vyplatené klientovi za nami ponúknutú cenu. Výkupná cena je nižšia o 20% (minimálne 20€), avšak klient má právo na zmenu rozhodnutia - vrátenie kúpnej sumy po dobu 7-30 dní podľa dohody.