Inštalácia OS (UEFI/legacy) a TPM 2.0

Správna konfigurácia zariadenia pred prevedením inštalácie operačného systému Vám okrem rýchlostného benefitu (štart OS) zaručí aj bezproblémovú aktiváciu produktu a kompatibilitu s TPM 2.0, ktorá je nutnosťou pri inštalácií  / upgrade na Windows 11. TPM-SPI slúží pre ukladanie Vašich kľúčov, hesiel, certifikátov a podobne, a tým napomáha k zvýšeniu zabezpečenia siete, ochrane digitálnej identity a zajisteniu integrity platformy.

Samotná reinštalácia prebieha vždy druhým najnovším vydaním operačného systému a následnou aktualizáciou aby sme pomocou následného updateu zapezpečili vytvorenie bodu obnovy OS (a overili funkčnosť služby update) – ten môže výrazne pomôcť v budúcnosti pri problémoch s PC.

U nás máte garanciu odborného nastavenia zariadenia a bezproblémovej aktivácie Vašej licencie aj pre u nás nezakúpené zariadenia.

Inštalácia operačného systému zahŕňa okrem správneho nastavenia BIOS/UEFI aj aktiváciu produktovým kľúčom, vykonanie aktualizácií, inštaláciu potrebných ovládačov a softvérov tretích strán, programových prerekvizít a dôkladný endtest, aby ste si boli istý, že Váš operačný systém funguje spoľahlivo a stabilne.

Reinštaláciu operačného systému si môžete pohodlne zarezervovať cez náš systém

Zdieľajte tento článok so svojimi priateľmi